Bilgi Deposu

Sucul Yaşam Kuşakları

Sucul Yaşam Kuşakları Sucul yaşam kuşakları biyosferin çok büyük bir kısmını kaplar. Genel olarak suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre tatlısu yaşam kuşakları ve denizel yaşam kuşakları olarak ikiye ayrılır. Denizel yaşam kuşaklarında tuz yoğunluğu ortalama % 3’tür, tatlısu yaşam kuşaklarında % 1’den daha azdır. Dünya yüzeyinin % 75’ini kaplayan okyanuslar biyosfer üzerinde etkilidir. Yağışlar, dünyanın iklimi, rüzgârlar gibi birçok …

Read More »

Enerji Piramitleri

Enerji Piramitleri – Ekosistemler Bir ekosistemdeki enerji akışı enerji piramidiyle gösterilebilir. Enerji piramidinde beslenme basamakları üst üste bloklar halindedir, en alt basamağı birincil üreticiler oluşturur. Her basamaktaki enerji miktarının ancak % 10’luk bir kısmı bir üstteki basamağa geçer. Geri kalan kısım solunum sırasında ısı olarak kaybedilir. Biyokütle miktarı arttıkça birey sayısı azalır. Bu nedenle etçillerin sayısı otçullardan az olur. Ayrıştırıcılar …

Read More »

Su Döngüsü

Su Döngüsü – Kimyasal Elementlerin Döngüleri Döngüler içinde en önemlilerden biri su döngüsüdür. Organizmaların yapısının büyük bir kısmı su içerir. Yaşadığımız Dünya’nın da büyük bir kısmı sularla kaplıdır. Hava, kara ve denizler arasında devamlı su değişimi vardır. Ancak su döngüsü kimyasal bir süreçten çok fiziksel bir süreç olarak kabul edilir. Döngü genel olarak sıvı ve gaz fazları arasındaki değişiklikleri, sıvı …

Read More »

Karbon Döngüsü

Karbon Döngüsü – Kimyasal Elementlerin Döngüleri Karbon canlıların yapısındaki temel maddelerden biridir. Karbon doğada genel olarak karbondioksit (CO2) formunda bulunur. Karbon yeryüzünde atmosferde (hava küre), hidrosferde (su küre), litosferde (taş küre) ve biyosferde (canlılar küresi) bulunur. Atmosferde karbondioksit, hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat, litosferde petrol, kömür, doğal gaz, canlılarda da organik moleküller halindedir. Karbon döngüsünde en önemli rol atmosferindir. Atmosferdeki karbon …

Read More »

Fosfor Döngüsü

Kimyasal Elementlerin Döngüleri – Fosfor Döngüsü Yaşam için önemli bir mineral olan fosfor, kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunur. Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, ATP’nin ana bileşenlerindendir. Canlılar çok miktarda fosfora ihtiyaç duyar. Fosfor döngüsünün temelinde, fosforun karasal ekosistemlerden denizel ekosistemlere, denizel ekosistemlerden de karasal ekosistemlere taşınması yatar. Fosfor doğada inorganik bir bileşik olarak fosfat halinde bulunur. En önemli kaynak kayaçlardır. Kayaçlar atmosferik …

Read More »

Azot Döngüsü

Dünya’nın atmosferinin % 80’i azot gazından (N2) oluşur. Gaz formundaki azot genelde canlılar tarafından (bazı mikroorganizmalar hariç) kullanılamaz haldedir. Azotun canlılar tarafından kullanılabilmesi için amonyağa dönüştürülmesi yani bağlanması gerekir. Volkanik etkenler, yıldırım gibi doğa olayları sonucu oluşan elektrik boşalımları döngüye bir miktar azot girmesini sağlayabilir. Ancak canlıların kullanabileceği formdaki azotun büyük bölümü, karasal ekosistemlerde serbest yaşayan (ortak yaşam olmayan) toprak …

Read More »

Kimyasal Elementlerin Döngüleri (Besin Döngüsü)

Kimyasal Elementlerin Döngüleri (Besin Döngüsü) Ekosistemlerde enerji Güneş tarafından karşılanır ve sınırsız olarak kabul edilir. Kimyasal elementler sınırlıdır ve döngüsel olarak kullanımları önemlidir. Bir organizma öldüğü zaman yapısında bulunan moleküller ayrıştırıcıların da etkisiyle daha basit yapılı moleküller haline getirilip toprağa, suya ve atmosfere geri verilir ve döngü sağlanır. Yaşamın devamı için karbon, su, azot ve fosfor gibi maddeler ekosistemler içinde …

Read More »

Ekosistemlerde Enerji Akışı

Ekosistemlerde yaşamın devamı enerji akışı ve kimyasal döngü olarak tanımlanan iki süreçle sağlanır. Enerji güneş ışığı olarak sisteme girer ve üretici (ototrof) organizmalarla kimyasal enerjiye dönüştürülür. Besinlerdeki organik bileşikler halinde tüketicilere (heterotroflar) aktarılır ve ısı olarak ortama bırakılır. Karbon ve azot gibi elementler canlı ve cansızlar arasında döngüye girer. Fotosentez yapan organizmalar bu elementleri canlıların organik yapısına katar. Bu organik …

Read More »

İnsanın Ekosistemler Üzerine Etkisi

İnsan nüfusunun hızlı artışı barınma, yiyecek, giyecek vb gibi gereksinimlerin de artmasına neden oluyor. Bunlar da yeni yerleşim alanlarını, yeni ve daha fazla tarım alanlarını, yeni endüstriyel yatırımları da beraberinde getiriyor. Bu etkinliklerin tümü doğal ekosistemlerin işleyişi, enerji akışı ve kimyasal döngüler üzerinde olumsuz etki yapar. Bu etkiler bölgesel olabildiği gibi çok geniş alanları da etkileyebilir. Örnek vermek gerekirse, tarımda …

Read More »

Kahve ve Migren – Kafeinli İçecekler

Migren ağrısı çekenler, bu şiddetli ağrıyı hafifletebilmek için yediklerine, içtiklerine dikkat etmeli ve gün içinde yaptıklarına da dikkat etmeliler. Doktorunuz migren ağrılarınız için size ilaç vermiş olabilir fakat bu ilaçlar yalnızca ağrı zamanında geçici bir çözüm olacaktır. Kahve, çay vs. gibi kafein içeren içecekler migreni tetikleyebiliyor. Örneğin gün içerisinde çok kahve veya çay içtikten sonra migren atağıyla karşılaşılabiliyor. Tavsiyeler ise …

Read More »