[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #22493  05-01-2011 15:33 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 32
Facebook'ta Paylaş
HİTABET VE DİKSİYON DERSİ TEST SORULARI
SORULARI 1.dönem 1 yazılı 2.dönem

1.Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?

a) Diyalog b) Monolog

c) Sempozyum d) Hitabe e) Forum

2. Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasî Hitabet b. Askerî Hitabet

c. Hukûkî d. Bilimsel e. Dinî Hitabet

3. Hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli, kutsal vazife için askeri teşvik, ma'nen kuvvetlendirmektir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasî Hitabet b. Askerî Hitabet

c. Hukûkî d. Bilimsel e. Dinî Hitabet

4. Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinî bilgi ve eğitim vermek, dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, mâ'nen yükseltmektir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Siyasî Hitabet b. Askerî Hitabet

c. Hukûkî d. Bilimsel e. Dinî Hitabet

5. Ağzımızı açmak, dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Eğer, ses organlarından bir ya da birkaçı sağlıksız ya da noksan ise etkili konuşma yapılamaz. Hatta, bu durumdaki insanlar normal konuşmayı bile beceremez.
………..sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde, mırıldanmadan, yutmadan çıkarılmalıdır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. telaffuz b. artikülasyon

c. kompozisyon d. duraklama e. Sürat

6. Kelimeleri, olması gerektiği şekilde doğru ses ve doğru vurguyla ağızdan çıkarmaktır. Bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. telaffuz b. artikülasyon

c. kompozisyon d. duraklama e. Sürat

7. Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır……… olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Yazı dili b. Konuşma dili

c. Ağız d. Lehçe e. Durak

8. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir?

a. İşitilebilirlik b. Akıcılık
c. Hoşa giderlik d. Anlamlılık e. Hırıltı


9. Hiç kuşkusuz ………..’u bu kadar büyük ve ünlü kılan özelliği onun inanılmaz hatipliği idi. Toplam 88 konuşması kayda geçirilmiş, bunlardan sadece 58'i bugüne ulaşabilmiştir.

Söylenen bazi rivayetlere göre ise ……….. bir kekeme idi. Bahsedilen kişi kimdir?..

a. Sokrates b. Çiçero c. Platon

d. Aristo e.Cacaron

10. Eskiden beri söylenir ( ) "Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )" Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril-melidir?
A) ( (,) (;) B)(.) (.) (.) C) (;) (.) (;) D) ( (.) (,) E. ( (,) (…)
11. Haftada kırk sekiz saatlerini okulda geçiren Amerikalı çocuklar, elli dokuz saatlerini okulda ge¬çiren Japon yaşıtlarından daha saldırgan. Psikologların belirttiğine göre sorunun asıl kaynağı ailelerin çocuklara ilettikleri net olmayan mesajlar.
Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
12. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Karabük'e bir kez gitme fırsatım oldu.
B) Otelin aşçısı oldukça yetenekli biriydi.
C) Kimliğine cinsiyeti yanlış yazılmıştı.
D) Katı bir devletçilik anlayışı vardı.
E) Hukuğun inceliklerini çok iyi bilirdi o.
13. “Ey Türk istikbalinin evlâdı!” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bağımsızlık B. Hürriyet C. Gelecek
D. Geçmiş E. Güneş
14. “Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.” Cümlesinden sonra hitabe aşağıdakilerden hangisiyle devam eder?.
a. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
b. Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
c. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
d. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
e. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
15. “Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.”
Yukarıdaki metin hangi hitabeden alınmıştır?
…………………….
16. Alınan bu karar , savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı?

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)"bu" sözcüğü atılarak
B)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
C)"yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerek
D)"alınan" sözcüğü atılarak
E)"savaşta" sözcüğü "askerin" sözünden sonra kullanılarak
17. Şu yoğurdu s…………………… TEKERLEMESİNİ DOĞRU BİÇİMDE TAMAMLAYINIZ.18. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe kelime yapısına uygun olup olmadığını sebebiyle birlikte açıklayınız.
 Jeton:
 Saygılı:
 Saffet:
 Sözcük:
 Tren::


19 - Aşağıdaki cümlelerdeki ses olayı olan kelimeleri bularak çeşidini yazınız
a) Bu şehrin büyük olduğunu söylemiştik.

b) Küçücük sıralar, daracık koridorlardan geçmiş.

20. İyi bir yazı ve konuşmanın üç özelliği vardır:
…………., ……………, …………….


Not: Sınav süresi 25 dakikadır.Her soru 5 puandır BAŞARILAR

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu