[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #12476  12-03-2009 16:45 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 17 — (Değişik 28/11/2007-26714/5 md.) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde uygulanabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans yapılmaz. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı

Madde 18 – (Değişik 28/11/2007-26714/6. md.) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmektir.

Bu programa başvuracak adaylara uygulanacak sınav ve değerlendirme usulleri Senato tarafından kararlaştırılır.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul için; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği lisans programlarından mezun olmak, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili Enstitüye başvurmak gerekir.

Öğretim elemanları ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Kayıt

Madde 19 — Tezsiz yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemlerinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Danışman atanması

Madde 20 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir profesör, doçent veya yardımcı doçenti, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlilerinden birini, bunlar da bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığında sırasıyla en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim elemanlarından birini ilgili Enstitüye önerir. Danışman Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

Süre

Madde 21 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

Madde 22 — (Değişik 28/11/2007-26714/7. md.) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan;

a) Tezsiz yüksek lisans mezunlarına yüksek lisans,

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans mezunlarına, tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Diplomanın üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

Diğer hükümler

Madde 23 — Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu