[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #13974  01-05-2009 14:19 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Seyahat kartı (paso)alabilmek için istenen belgeler:a) Öğretmen ve Ööğrenci Seyahat Kartı
- Seyahat Kartı istek formu (Tarihli, kayıt nunaralı, imzalı ve mühürlü olacak; öğretmenler için açıklama bölümüne EÖHS`da kadrolu, sözleşmeli ve tam zamanlı fiilen görev yaptığı yazılacaktır.)


- Kimlik kartı ((Form sahibi, belgeyle birlikte resimli resmi kimlik kartını (Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri için Personel Kimlik Kartı, MEB okul öğretmenleri için Personel Kimlik Kartı, Üniversite öğrencileri için Öğrenci Kimlik Kartı, Diğer okul öğretmenleri ve öğrenciler için T.C. Nüfus Cüzdanı bürolarda görev yapan personele teslim ve ibraz etmekle yükümlüdür.))

Yabancı ülkedeki öğrenciler için:

1- Halen öğrenciliklerinin devam ettiğine ilişkin kayıtlı oldukları üniversiteden/okuldan alacakları belgenin, öğrenim gördükleri ülkenin Konsolosluğundan veya Yeminli Tercüme bürosundan veya Noter tarafından Türkçeye çevrilmiş tasdikli fotokopisi ve aslı,

2- Kimlik Kartı,

Önemli not: Öğretmen ve öğrenciler yeni dönem (2009 yılı) kart taleplerini, Seyahat Kartı İstek Formunu doldurduktan sonra kart bedeliyle birlikte kayıtlı bulundukları eğitim kurumunun ilgili birimine ileteceklerdir. Kart başvuruları 01 Ekim 2008- 01 Mart 2009 tarihleri arasında kurum yetkilisinin görevlendireceği personel aracılığıyla toplu olarak İETT’ye yapılacaktır.

Öğretmen ve öğrencinin İETT’ye doğrudan yapacağı kart başvuru talebi; iş yoğunluğu nedeniyle, ancak 01 Mart 2009 - 30 Kasım 2009 tarihleri arasında yerine getirilebilecektir.

b) Yaşlı (60 yaş ve üstü) Seyahat Kartı
- TC. kimlik nolu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
- Bir adet vesikalık renkli fotoğraf.

NOT:60 Yaş ve üzerindeki vataşdaşların aşmış oldukları indirimli seyahat kartları 3 yıl da bir yenilenmektedir.(Örnek:2008 Yılında alınmış olan indirimli kartın 2011 yılına kadar geçerliliği vardır.)

c) Özürlü Seyahat Kartı

- T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın düzenlediği Özürlüler İçin Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi veya yetkili sağlık kurumları tarafından düzenlenen Özürlüler için Sağlık Kurulu Raporunun aslı ve fotokopisi eklenecektir. (İkamet edilen ilin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne kişisel bilgilerini kayıt yaptırmamış özürlülerin müracaatları dikkate alınmamaktadır.)

- Kimlik kartı.

Açıklama: 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, % 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporuna sahip kişiler Özürlüler İçin Beyaz Kart; ağır derece özürlülerle, ağır derece özürlü olmayıp, raporlarında (Birbaşkasının Yardımı Olmadan Yalnız Başına Seyahat Edemez." kayıtı bulunanlar Refakatli Özürlüler İçin Beyaz Kart alma hakkına haizdirler.

Özürlü Online Başvurusuttp://www.iett.gov.tr/basvuru/ozurluseyahat.php

d) Malul Seyahat Kartı
- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 2022 Sayılı Kanuna göre maaş alan 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen tanıtım kartının aslı ve fotokopisi,
- Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

- Kimlik Kartı.

e) Postacı ve Dağıtıcı Seyahat Kartı
- Seyahat Kartı İstek Formu.
- Kurumun müracaat yazısı,
- Postacı ve Dağıtıcıların Onaylı Listesi,
- Bilgilerin Kayıtlı olduğu disket veya CD. (EXCELL PROGRAMINDA hazırlanacaktır.)

f) Harcırah Kartı

05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48 inci maddesi hükmü uyarınca verilmekte olan seyahat kartları sahiplerinin, 19/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulması; Maliye Bakanlığı’nın 27/2/2002 tarihli ve 2935 sayılı yazısı üzerine, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.” Bunlar: Tahsildar, Yoklama Memuru, Mutemet, Veznedar, Satınalma Memuru, Tebliğ Memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, Takip Memuru ve Mübaşirler’dir.

Yukarıda belirtilen kadrolarda olup, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak fiilen vazife gören personel Harcırah Kartı alma hakkına haizdir.

İstenilen Belgeler:
- Kurumun Müracaat Yazısı,

- Mali Hizmet Birimi tarafından Vize Edilmiş 2009 Yılı Seyahat Kartı Formu,

- Onaylı Liste,

- Seyahat Kartı İstek Formu,

- Banka Dekontu 2 nüsha,

- Bilgilerin Kayıtlı olduğu disket veya CD (EXCELL PROGRAMINDA hazırlanacaktır.)

g) Aylık Mavi Kart
Akbil satış noktalarına;
- Nüfus cüzdanı aslı,
- 1 adet vesikalık renkli fotoğraf ile müracaat edilmelidir.

Kart için başvuru ve dağıtım yerleri:

Merkez:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Seyahat Kartları Şube Müdürlüğü Karaköy/İSTANBUL (Tünel Yanı)

Tel : 0212 245 07 20 (20 Hat) Faks: 0212 292 25 46

Avrupa Bölgesi:

Seyahat Kartları Şube Müdürlüğü Topkapı Şubesi

Tel: 0212 632 47 59/456 Faks: 0212 6324759/457

(İETT Topkapı Garajı Yanı-İETT Pazartekke Durağı)

Anadolu Bölgesi:

Seyahat Kartları Şube Müdürlüğü Hasanpaşa Şubesi

Kadıköy/İSTANBUL (İETT Hasanpaşa Garajı Yanı)

Tel: 0216 325 27 36 Faks: 0216 428 79 15Online kart başvuru web adresi:

http://www.iett.gov.tr/basvuru/indirimliseyahat.php

Online başvurularda kart, çalışma günleri 8,00-16,00 saatleri arasında Karaköy Şubesi`nden teslim edilmektedir.

ücretlendime / fiyatlar

öğretmen/öğrenci için 5tl- 1.kayıplarda 20tl dir.
öğrenci pasosu nerden alınıyor?/pasoya nasıl başvurulur/başvuru için gerekli belgeler nelerdir?kayıp paso çıkartma yenileme/iett pazartekke

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu