[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #14266  12-05-2009 18:41 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16-9-2008 Tarihi Itibariyla Turkforum.net'de ki Bu Konu Guncellenmistir.
Kaynak site: http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskil...20041223.htm#2
Madde 1 — 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 — Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun gereğince Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olan personeli, askerî öğrenci ve askerî öğrenci adaylarını, sivil personel ile ilgili kanunlar gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar."
Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 13 —Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları, aşağıdaki sağlık ve diğer yetenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.
1) Piyade: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
2) Topçu:
A - Sağlamlar,
B - Arızaları A dilimine girenler,
C - Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar,
bu sınıfa verilir.
D - Sahra topçusuna ayrılacakların boyları 160 cm’den aşağı olmamalıdır.
E - Kulak zarları delik olanlar tercih edilir.
3) Hava Savunma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
4) Tank ve Zırhlı Süvari:
A - Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam olanlar,
B - Her iki gözde görme derecesi, ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi bulunmayanlar (Tank şoförlerinde gözlükle düzeltme kabul edilmez, ancak geri kalan tank personelinde 3.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve her çeşit astigmatizma kabul edilir.),
C - İşitmesi tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayanlar,
D - Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar,
E - Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar,
F - Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar, faal veya geçirilmiş mide ve barsak ülserleri bulunmayanlar,
G - Ağır işlere ve fizikî hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayanlar,
H - Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve bacaklarda varis bulunmayanlar,
I - Boyları 160 cm’den aşağı olmayanlar,
bu sınıfa verilir.
J - Göz kapakları rahatsız olmak ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klostro-fobia (kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmaz. Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilir.
5) Süvari: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları 164 ilâ 172 cm arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir.
6) İstihkâm: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
7) Muhabere: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
8) Ulaştırma: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
9) Sıhhiye: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
10) Kimya: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. Endüstri meslek lisesi, meslek lisesi veya teknik liseyi bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir.
11) Ordudonatım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.
12) Mızıka (Bando): Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birini çalabilenlere öncelik verilir.
13) Jandarma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş olanlar, gö z, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 165 cm’den yukarı bulunanlar, bu sınıfa verilir.
14) Şoför: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erler:
A - Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tespit edilir.
B - Türk Silâhlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık nitelikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Şoför Eğitimi Devamlı Talimatı"na göre tespit edilir.
C - Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin ayrıca askerî hastahanelerin sağlık kurullarından rapor almasına ihtiyaç yoktur.
D - Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri:
(a) Göz:
(I) Görmeleri iki gözde de ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar,
(II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar,
(III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar,
(IV) Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropium ve benzeri) bulunmayanlar,
(V) Refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar,
askerî şoför olarak yetiştirilirler.
(VI) Tank şoförleri hariç olmak üzere diğerlerinde gözlükle düzeltme kabul edilir, ancak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar, araç kullanamazlar.
(b) Kulak:
(I) Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır.
(II) Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır.
(III) Burun ve boğazda, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen arızalar, şoförlüğe engel değildir. B dilimlerinde belirtilen arızalar şoför olmaya engeldir.
(c) İç sistemler: Ağır diyabet, araç kullanırken hayatı tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri derecede böbrek yetersizliği, açık akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır.
(d) Kas ve iskelet sistemi tam ve sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boyları 160 cm’den aşağı olmamalıdır. Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır.
(e) Ruhsal durum:
(I) Psikotik reaksiyonları (skizofreni, paranoya, mani, melankoli, ayırt edilmeyen psikotik reaksiyonlar, envolüsyon psikozları, reaktif psikotik reaksiyonlar) bulunmamalıdır. Bu ruhsal reaksiyonlardan birini geçirdiği saptananlar, muayene sırasında sağlam bulunsalar da şoför olamazlar.
(II) Zeka geriliği bulunmamalıdır.
(III) Toksikomani olmamalıdır.
(IV) Organik beyin hastalıkları sonucu psikozlar, zeka ve karakter bozuklukları (konfüzyon, delirium, genel paralizi ve benzeri) bulunmamalıdır.
(V) Psikonevrotik reaksiyonları, psikopatik reaksiyonları, antisosyal ve antimoral davranışları bulunmamalı ve mükerrer suç işlememiş olmalıdır.
(f) Sinir sistemi:
(I) Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır.
(II) Travmatik nevrozları, yeni geçirilmiş ağır travmaları olmamalıdır.
(III) Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalıdır.
(IV) Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır.
(V) Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmamalıdır.
(VI) Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır.
Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrılmış erlerin kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır ve hareketleri, amirleri ve kıt’a tâbipleri tarafından dikkatli ve yakından tetkik ve takip edilerek, yetersizlik gösterenler, şoförlük görevinden uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh yeteneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler tarafından bir anketle uzman tabibe gönderilirler.
15) Komando: Kendi beyanı ve doktor muayenesi ile sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydıyla seçilirler.
Bunların, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahî, göz, kulak burun boğaz, ruh sağlığı ve hastalıkları ile lüzum görülen diğer branşlardan sağlık muayeneleri yapılır. Aşağıda yazılan lâboratuvar muayeneleri her komando adayına kesinlikle yapılır.
A - Mikrofilm veya postero anterior akciğer grafisi,
B - Kan sayımı,
C - Tam idrar tahlili,
D - HbsAg,
E - Lüzum görülen diğer lâboratuvar muayeneleri.
16) Paraşütçü: Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan:
A - Boyları 160 (dahil) cm’den aşağı olmayanlar,
B - Öncelikle gönüllü olanlar,
C - Benzin kokusundan etkilenmeyenler,
D - Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması bulunmayanlar,
E - Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar,
F - Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar,
G - Atletik bir vücuda sahip bulunanlar,
H - Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar,
arasından seçilirler.
17) Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri, bu Yönetmeliğin altıncı ve yedinci bölümlerinde belirtilmiştir.
18) Uzman erbaş adaylarında askerî öğrenci adaylarının sağlık nitelikleri aranır.
19) Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar, sınıfı görevlerine devam eder.
Uzman erbaş statüsünde olup da, astsubay olmak için başvuranlar hakkında müracaat ettiği sınıfın "Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır.
Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar hakkında "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilir.
20) Uzman jandarma yetiştirilmek üzere uzman jandarma okuluna alınacak uzman jandarma adaylarında, askerî okullara alınacak öğrenci adaylarının sağlık nitelikleri aranır.
21) Uzman jandarma statüsünde bulunup, astsubay olmak için başvuranlar hakkında, "Jandarma Astsubay Çavuş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır. Belirtilen rütbelerde sınıfı görevini yapabilecek derecede hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olabilir, ancak sınıf değişikliğini gerektiren hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olamaz.
Uzman jandarma çavuş ile uzman jandarma üçüncü kademeli çavuş rütbelerindeki uzman jandarmalara, "Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş"; uzman jandarma dördüncü kademeli çavuş ve daha üst rütbedeki uzman jandarmalara ise "Astsubay Başçavuş ve Astsubay Kıdemli Başçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri uygulanır. Ancak, bunlardan sınıfı ile ilgili sağlık niteliklerini kaybedenlere sınıf değişikliği işlemi yapılmayıp, bu personel, sınıflarının geri hizmetlerinde veya karargâh ve kurumlarda istihdam edilirler (Jandarma sınıfında söz konusu rütbelerde sınıfı görevini yapamayacak derecede hastalık ve arızası olup da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde levazım, personel, ordudonatım ve maliye sınıflarında görev yapabilecek durumda bulunan uzman jandarmalar hakkında, karargâh ve kurumlarda görev yapma kararı verilir. Ancak, belirtilen sınıflarda da görev yapamayacak derecede hastalık ve arızası bulunanlar hakkında "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilir.)."
Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 14 — Uzman erbaşlar hariç olmak üzere askere alındıktan sonra askerî hastahanelerin sağlık kurullarından aldıkları rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin raporları, kuvvet komutanlıkları sağlık dairesi başkanlıkları tarafından onaylanır ve bu erler, kuvvet komutanlıkları tarafından kendi kuvvetleri içinde sağlık yeteneklerine uygun başka bir sınıfa geçirilir."
Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasındaki "5 Numaralı Tablo" ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Askerî öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği tam teşekküllü askerî hastahanelerde yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. Kız öğrencilerde genital muayene, anamnez ve inspeksiyonla yapılır. Hekim lüzum gördüğünde pelvik ultrasonografi ve diğer muayeneler ile lâboratuvar muayenelerini yapabilir (Hymen muayenesi yapılmaz.). Öğrenci adaylarının boy ve kilo oranları ile ilgili değerlendirmeler aşağıdaki tablolara göre yapılır."

"TABLO 5
19 ve Üzeri Yaş İçin Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram


Boy (cm)
Ağırlık Üst Sınırı (kg)
Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164
72
51
165
72
52
166
72
52
167
73
53
168
73
54
169
74
54
170
75
55
171
76
56
172
77
56
173
78
57
174
79
58
175
80
58
176
81
59
177
81
60
178
82
60
179
83
61
180
84
62
181
85
62
182
86
63
183
87
64
184
88
64
185
89
65
186
90
66
187
91
66
188
92
67
189
93
68
190
94
69
191
95
70
192
96
70
193
97
71
194
98
72
195
99
72
196
100
73
197
101
74
198
102
75
199
103
75
200
104
76
201
105
77
202
106
78
203
107
78
204
108
79
205
109
80
206
110
81
207
111
81
208
112
82
209
114
83
210
115
84"


"Her askerî öğrenci ve uzman erbaş adayına, aşağıdaki lâboratuvar muayeneleri yapılır.
1) Mikrofilm veya postero anterior akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi,
2) HBsAg, Anti-HCV,
3) Kan sayımı ve sedimantasyon,
4) Tam idrar muayenesi,
5) Kanda üre ve kreatinin, SGOT ve SGPT,
6) Açlık kan şekeri,
7) Lüzum görülen diğer lâboratuvar muayeneleri ve tetkikleri."
Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Harp okullarının dışında kalan ve eğitim süreleri bir yıldan fazla olan askerî okulları bitirenlere de aynı sağlık işlemleri uygulanır. Eğitim süreleri bir yıl ve altında olan okul öğrencilerine aynı sağlık işlemi uygulanmaz ancak, bunlardan yıl içerisinde kıt’a tâbibince takibi yapılanlardan sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi uygun görülenlerin sağlık kurulu muayeneleri yapılır."
Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Öğrenim Görecek Sivil Öğrenci Adayları ile Sivil Öğrencilerin Sağlık Yetenekleri
Madde 30 — Sivil öğrenci adaylarında askerî öğrenci adaylarının sivil öğrencilerde ise askerî öğrencilerin sağlık nitelikleri aranır. Sivil öğrenci adaylarında Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıkların belirlenmesi durumunda söz konusu adaylar sağlam kabul edilir."
Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), 24/7/2002 tarihli ve 2002/4557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (4), 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (5) ve 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (6) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen tanı ve tedavi süreleri dışında ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tâbi tutulurlar. Bu gibiler hakkındaki raporlar sağlık kurulunca verilir.
2) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tâbi tutulabilirler."
"4) Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamayacağı tespit edilen general ve amirallere (uçucular hariç) sınıf değiştirme işlemi uygulanmaz. Bunlar fiilî kıt’a komutanlığı görevine atandırılmayıp; idarî, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atandırılırlar.
Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamayacağı tespit edilen kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subaylar ile başçavuş ve daha üst rütbedeki astsubaylardan kendi istekleri ile müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olacağı öngörülerek, mensup olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülenlere sınıf değiştirme işlemi uygulanmaz. Bunlar fiilî kıt’a görevine atandırılmayıp; idarî, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atandırılırlar. Bu bent gereğince sınıfları değiştirilmeyen personelin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile getirilen malûllük hakları saklıdır.
5) Sekel haline gelmiş olan hastalık ve arızaları için sınıflandırma çizelgelerinde (x) işareti bulunan subay ve astsubaylar hakkında, ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla kontrol muayenesi yapılmak üzere, sağlık kurullarınca kendi sınıflarının kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yönergelerde belirlenecek kıt’a komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapma kararı verilir.
Hastalık ve arızalar için sınıflandırma çizelgelerinde çarpı (x) işareti bulunan uçucu subay ve astsubaylar hakkında ise, ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla kontrol muayenesi yapılmak üzere sağlık kurullarınca "Pilotaja Elverişli Değildir" veya "Görevli Olarak Uçamaz. Fiilen Uçuşu Gerektirmeyen Sınıfının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar" kararı verilir. Ayrıca, hastalık ve arızaları için sınıflandırma çizelgelerinde eksi (-) işareti bulunan jet pilotları hakkında, ulaştırma pilotu ve başlangıç eğitim uçağı sütununda artı (+) işareti bulunması durumunda, sağlık kurullarınca "Muharip Jet Uçağı Pilotu Olamaz. Ulaştırma Pilotu ile Başlangıç Eğitim Uçağı (Jet Uçakları Hariç) ve Helikopter Pilotu Olur" kararı verilir.
Haklarında uçuşa elverişsizlik raporu verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ise, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerine göre işlem yapılır.
6) "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" raporu alan ve organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaların raporları, ilgili kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu personelin malûllük durumunun tespit edilmesini müteakip, organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan personelden kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fizikî noksanlıklarını kapatabilmesi nedeniyle mensup olduğu kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygun görülenler, kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilir. Sevk yazısında görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Profesörler Sağlık Kurulunca bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilir. Profesörler Sağlık Kurulu kararında bu personelin kontrol muayenelerinin yapılıp yapılmayacağı ya da hangi aralıklarla yapılacağı da belirtilir ve "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanların raporları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca onaylanıp, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Genelkurmay Başkanlığının onayı alındıktan sonra uygun göreve ataması yapılır. Müteakiben personelin durumu ilgili kuvvet komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir."
Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"A dilimine giren hastalık ya da arızalardan tıbbî ve cerrahî tedavi ile giderilemeyeceği sağlık kurulu raporu ile belirlenenler, komando, paraşütçü, arama kurtarma ve özel kuvvetlerdeki görevlerine devam edemezler. Ancak sınıfı görevlerini yaparlar."
Madde 9 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 40 — Subay, astsubay ve erlerin görev sırasında veya görevden doğan malûllükleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 49 uncu maddesine göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra, subay ve astsubaylar için bir yıl, erler için 1,5 yıllık bir süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. Vazife malûllüğü kararı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilir.
Terörle mücadelede sağlık yeteneği bozulan personelin sağlık durumu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tespit edilir. Tespit edilen sağlık durumunun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (uçucular hariç) mevcut herhangi bir sınıf ve rütbede bulunan personel için "Sınıfı Görevini Yapamaz" raporu verilmesine neden olacak bir nitelik taşıması hâlinde, bu sınıfın ve personelin sıhhî arızasına sebep olan olayın gerçekleştiği tarihteki bulunduğu rütbeye ait Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sınıflandırma Çizelgelerinde yer verilen kriterler, durumu incelenen personel hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu tarafından verilecek kararda da esas kabul edilir. Bu durumda olan personel hakkında "Sınıfı Görevini Yapamaz" kararı verildikten sonra, vazife malûllüğüne karar verilebilmesi için, durumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, anılan personelin durumunu, tevsik yönüyle inceleyerek, vazife malûllüğü konusunda karar verir."
Madde 10 — Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün başlığı "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Ayrılacak Yükümlüler ile Deniz Erlerinin Sağlık Yetenekleri" şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 11 — Aynı Yönetmeliğin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Ayrılacak Yükümlülerin Sağlık Yetenekleri
Madde 45 — Son yoklamada veya sağlık kurullarında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak yükümlülerde aranacak ruh ve beden nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Sınıflandırma, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler göz önünde tutularak yapılır.
1) Sağlamlar, hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimlerine girenler ile öncelikle denize sahildar askerlik şubelerinden seçilen erler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilir.
2) Aşağıdaki yükümlüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmezler:
a) Zamanla ve deniz iklimi ile artacak hastalık ve arızaları bulunanlar,
b) Sık sık tekrarlayan akut belirtili deri hastalıkları, hiperhidroz, bromhidroz ve benzeri rahatsızlıkları bulunanlar,
c) Gözlerinde diplopi, hemerolopi bulunanlar."
Madde 12 — Aynı Yönetmeliğin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 48 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılan erlerin Deniz Kuvvetlerindeki sınıfları ve bu sınıflara ayrılacak erlerin sağlık nitelikleri aşağıda gösterilmiştir:
1) Topçu: Kas ve iskelet yapıları sağlam olanlardan seçilir.
2) Manzumeci: Gemide ve karada kullanılmakta olan bu erler, topçunun atış elemanlarını teşkil ederler.
3) Torpidocu: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kas ve iskelet yapıları sağlam olanlar arasından seçilir.
4) Seyirci (Serdümen, Vardabandra, Gözcü): % 95'i gemilerde görevlendirilmekte olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olmaları gerektiğinden, diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.
5) Porsun: Bu mesleğe ayrılacak olanların hepsi gemilerde görev alır. Sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olmalıdırlar. Gemicilikle ilgili her türlü işlemleri yürütmekle görevlendirilecek olan bu meslek erleri, diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.
6) Mayıncı: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, mayın silâhının her türlü bakım, tutum ve hazırlanması işlerinde kullanılacaklar arasından seçilir.
7) Deniz Polisi: Gemilerde ve kara birliklerinde her türlü inzibat işlerinde kullanılacak olan bu erler, boyları 170 cm'den kısa olmayanlar arasından seçilir.
8) Radarcı: Gemilerde ve kara birliklerinde, genellikle de radar istasyonlarında görevlendirilecek olan bu erler, kavrayış yetenekleri iyi olanlar arasından seçilir.
9) Telsizci (Telsiz, Telem): Gemilerde ve kara birliklerindeki telsiz istasyonlarında görevlendirilecek olan bu erler; işitmesi sağlam olanlar ve kavrayış yetenekleri yüksek olanlar arasından seçilir.
10) Denizaltı Savunma Aletçisi: Düşman denizaltılarını arayıp bulmak, dinlemek ve takip etmekle görevlendirilecek olan bu erler, gemilerde görev alacaklarından, denize dayanıklı ve işitme yönünden tam sağlam olanlar arasından seçilir.
11) Fotoğrafçı: Gemilerde ve kara birliklerinde her türlü fotoğraf işlerinde kullanılacak olan bu erler, sivil hayatta fotoğrafçılıkla uğraşanlara öncelik verilerek seçilir.
12) Boru-Trampetçi: Kara birliklerinde ve gerektiğinde de denizde görevlendirilecek olan bu erler, meslekte yetişmiş, müzik bilgisine sahip olanlar arasından seçilir.
13) Denizaltıcı (Güverte-Makine-İkmal): Denizaltılarda görevlendirilecek olan ve güverte, makina, ikmal olmak üzere üç grupta toplanan bu erler, "Denizaltıcı Olur" kararlı sağlık muayenesine tâbi tutulurlar.
14) Talim Öğretmeni: Kara birliklerinde ve özellikle eğitim merkezlerinde acemi erlerin yetiştirilmelerinde görevlendirilecek olan bu erler, boyları 170 cm'den uzun, konuşmaları ve lisanı düzgün olanlar arasından seçilir.
15) Deniz Piyadesi: Kara birliklerinde, amfibi birliklerde ve merasim kıt'alarında görevlendirilecek olan bu erler, boyları 175 cm'den kısa olmayanlar arasından; amfibi birliklerde görev alacaklar, ayrıca komando niteliği taşıyanlar arasından seçilir.
16) Hizmet: Gemilerde ve kara birliklerinde her türlü hizmet işlerinde kullanılacak olan bu erler, okuryazar olanlar arasından seçilir.
17) Muhafız: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sağlam yapılı ve boyları 165 cm'den kısa olmayanlar arasından seçilir.
18) Telefoncu (Kurucu, İşletmeci): Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler; işitmesi sağlam olan, diskromotopsi bulunmayan, kavrayış düzeyi ve lisanı düzgün olanlar arasından seçilir.
19) Motorcu: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
20) Elektrikçi (Makine): Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, elektrikçilikten anlayan ve sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek üzere, diskromotopsi bulunmayanlar arasından seçilir.
21) Çarkçı: Gemilerin makina bölümlerinde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, denize dayanıklı olanlar arasından seçilir.
22) Kazancı: Gemilerin kazan dairelerinde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, denize ve sıcağa dayanıklı olanlar arasından seçilir.
23) Yara Savunmacı: Gemilerde ve kara birliklerinde tamirci parti ekiplerinde görevlendirilecek olan bu erler, benzer işlerde yetişmiş sanatkar olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
24) Şoför: Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sağlık yetenekleri bulunanlar arasından seçilir.
25) Dalgıç, Kurbağa Adam: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler; sağlam yapılı, yüzme bilen, denize dayanıklı, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
26) Matbaacı: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
27) İkmalci: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, okur yazar olanlar arasından seçilir.
28) Aşçı: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
29) Kâtip: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kavrayış ve temsil yetenekleri yüksek olanlar arasından seçilir.
30) Kamarot: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
31) Berber, Terzi, Kunduracı: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
32) Sıhhiye: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
33) Mekanikçi: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta torna, freze ve kaynak işlerinde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
34) Betoncu: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta duvarcı, sıvacı ve badanacı olarak çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
35) Demirci: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle çalışmış olanlara öncelik verilerek seçilir.
36) İnşaat Elektrikçisi: Kara birliklerinde elektrik tesislerinin yapılması, bakım ve tutumu işlerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta yetişmiş yükümlülere öncelik verilmek suretiyle diskromotopsi bulunmayanlar arasından seçilir.
37) Borucu: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
38) Marangoz: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
39) İstihkâmcı: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta dozer, loder, greyder gibi iş makinaları kullanmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.
40) Kademeci: Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir."
Madde 13 — Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 50 — Deniz harp okulu öğrencileri ve eğitim süreleri bir yıldan fazla olan deniz okullarını bitiren öğrenciler, okullarını bitirirken deniz hastahaneleri sağlık kurullarında muayene edilirler. Bu muayene, öğrencilerin sağlık yeteneklerinin tespit edilmesi ve sınıflandırılmaları amacıyla yapılır. Eğitim süreleri bir yıl ve altında olan deniz okulları öğrencilerine aynı sağlık işlemi uygulanmaz ancak, bunlardan yıl içerisinde kıt’a tâbibince takibi yapılanlardan sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi uygun görülenlerin sağlık kurulu muayeneleri yapılır.
Deniz harp okulu, astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay sınıf okullarını bitirenlerin almış oldukları kesin kararlı raporlara bu Yönetmeliğin 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki maddeler uygulanır. Piyade ve istihkâm sınıfı astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay sınıf okulları öğrencilerine de aynı işlem uygulanır."
Madde 14 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (3), (4) ve (5) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Topçu, güdümlü mermi, torpidocu, mayın, seyir, porsun, denizaltı savunma aletleri (D.S.A.), radar, telsiz astsubayları sağlık muayenelerinde, güverte subaylarının bağlı olduğu hükümlere göre işlem görürler."
"3) Deniz piyade, deniz istihkâm ile istihbarat astsubayları sağlık muayenelerinde deniz piyade, deniz istihkâm ve deniz istihbarat subaylarının bağlı olduğu hükümlere göre işlem görürler.
4) İkmal astsubayları ve idarî astsubaylar, sağlık muayenelerinde, ikmal subaylarının bağlı oldukları hükümlere göre işlem görürler.
5) Sağlık ve sıhhiye teknisyeni astsubayları, sağlık muayenelerinde tabip, eczacı, diş tabibi ve sağlık subaylarının bağlı oldukları hükümlere göre işlem görürler."
Madde 15 — Aynı Yönetmeliğin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kurbağa adamların her türlü sağlık kurulu muayeneleri, Kasımpaşa Deniz Hastahanesi ile Gölcük Deniz Hastahanesinde yapılır."
Madde 16 — Aynı Yönetmeliğin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3) Boy ve Ağırlık: Dalgıç adayları sağlam yapılı olmalı, şişmanlığa eğilimli bulunmamalıdır. Genel olarak adayların "Sualtı Personelinin Yaşlara Göre Boy ve Ağırlık Standart Oranlarını Gösteren Çizelge"de belirtilen değerlerde % 10’dan fazla bir değişiklik göstermemesi gerekir. Ancak, kalın kemikli ve adaleli olmaları sebebiyle ağırlıkları fazla olanların durumları göz önünde bulundurulur. Adayların boyları; 157 cm’den aşağı 185 cm’den yukarı olmamalıdır."
Madde 17 — Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 65 — Hava Kuvvetlerindeki sınıfların özel sağlık nitelikleri ve er sınıflandırma esasları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile tespit edilir.
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sınıflardan birinde iken bu sınıfların sağlık niteliğini kaybedenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki diğer uygun sınıflara geçirilirler. Hava Kuvvetlerine ayrılacak erlerin sınıf, branş ve ihtisaslarına göre sağlık nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:
1) Radar, istihbarat, muhabere sınıfı:
a) Göz hareketleri ve görme alanları normal olmalı.
b) Diskromatopsi bulunmamalı.
c) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatri veya nörolojik hastalığı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
d) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A Dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
2) Füze, uçaksavar, uçak bakım, silâh ve mühimmat, istihkâm, teknisyen sınıfı:
a) Beden yapısı sağlam olmalı.
b) Göz hareketleri ve görme alanları normal olmalı.
c) Diskromatopsi bulunmamalı.
d) Tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.
e) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatri veya nörolojik hastalığı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
f) Paroksismal bayılma nöbetleri olmamalı.
g) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
3) Hava ulaştırma sınıfı:
a) Beden yapısı sağlam olmalı.
b) Göz hareketleri, görme alanları normal olmalı, gece körlüğü bulunmamalı.
c) İşitme ve tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.
d) Diskromatopsi bulunmamalı.
e) "Albinoz", görmeyi bozan "Pitozis" ve fonksiyon bozukluğu yapmış diğer göz kapağı hastalıkları, "Nistagmus", şaşılık olmamalı.
f) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
g) Komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı.
h) Araç kullanmaya engel teşkil edecek "Kas-İskelet" ve "Periferik Sinir Sistemi" hastalığı ve diğer hastalık ve arazlar bulunmamalı.
ı) Boyu 160 cm’den kısa, 185 cm’den uzun olmamalı.
j) Paroksismal bayılma nöbetleri olmamalı.
k) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
4) Hava piyade sınıfı:
a) Beden yapısı sağlam, kas-iskelet sistemi iyi gelişmiş olmalı.
b) Tashihli görme tam olmalı.
c) "Nistagmus" olmamalı; göz hareketleri, görme alanları normal olmalı.
d) "Periferik Sinir Sistemi"nin fonksiyon bozukluğu yapmış hastalık ve sekelleri olmamalı.
e) "Paroksismal Bayılma Nöbetleri" olmamalı.
f) Konuşma bozukluğu bulunmamalı.
g) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
h) Komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı.
ı) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
5) Hava sağlık, hava levazım (garson, aşçı, fırıncı, berber ve benzeri) sınıfı:
a ) Beden yapısı sağlam olmalı.
b) Konuşma bozukluğu bulunmamalı.
c) Kronikleşme özelliğinde olan bulaşıcı hastalığı bulunmamalı, taşıyıcısı olmamalı.
d) Bulaşıcı veya alerjik özellikte cilt hastalığı bulunmamalı.
e) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
f) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
6) Hava bando sınıfı:
a) Beden yapısı sağlam olmalı.
b) Dişleri muntazam, dudakları ince olmalı.
c) Solunum sistemi hastalığı bulunmamalı.
d) Boyu 170 cm’den kısa, 185 cm’den uzun olmamalı.
e) Fıtık, komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı (Grade II, III, hemoroid, varis ve benzeri).
f) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş de olsa madde bağımlılığı olmamalı.
g) İşitme ve konuşma bozukluğu olmamalı.
h) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.
7) Hava personel sınıfı:
a) Beden yapısı sağlam olmalı.
b) Tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.
c) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.
d) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler."
Madde 18 — Aynı Yönetmeliğin 20/9/1988 tarihli ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 67 nci maddesinin 11/1/2000 tarihli ve 2000/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adaylarının, hava harp okulu mezunlarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ilk defa uçuşa başlayacak personelin, pilot, silâh sistem, uçuş ekibi gibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) yetişmiş uçucuların, uçuş tâbibi, paraşütçü, uçuş ekibi dışındaki uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası gözlemci subay ve astsubayları gibi görevli olarak uçacakların, sağlık yeteneklerini belirlemek için yapılacak muayeneler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek hava sağlık muayene merkezlerinde yapılır. Anılan personelden Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adayları haricindekilerin fizyolojik eğitimleri, Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığında yapılır. Muayeneler ve fizyolojik eğitimde, yönergelerde belirtilecek özel yöntemler uygulanır."
Madde 19 — Aynı Yönetmeliğin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İlk defa uçuşa başlayacak uçuş ekibi personeli adaylarının muayenelerinde, bu Yönetmeliğin 72 nci maddesinde belirtilen kriterlere göre karar verilir."
Madde 20 — Aynı Yönetmeliğin 20/9/1988 tarihli ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 70 — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki yetişmiş pilotlar, silâh sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personelinin periyodik kontrol muayeneleri ve fizyolojik eğitimleri, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
1) Periyodik Kontrol: Uçuşun insan organizması üzerinde yapması muhtemel bozuklukları kontrol, uçuşa bağlı ya da bunun dışında herhangi bir sebeple meydana gelip uçucunun farkına varamadığı ve uçuş emniyeti ile bağdaşmayacak olan sağlık durumlarındaki arızaları tespit etmek ve uçucuya sağlık durumunun tam olduğunu bilmesinin yaratacağı güven ve morali sağlamak amacı ile yapılır. Rutin olarak yapılan bu periyodik kontroller aşağıda belirtilmiştir.
A - Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait yetişmiş uçucular için:
(a) Periyodik ağız ve diş kontrol muayenesi: Pilotlar, silâh sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personeli, her altı ayda bir kendi birlik sağlık ünitelerinde ağız ve diş muayenesine tâbi tutulur.
(b) Yıllık periyodik kontrol muayenesi: Pilotlar, silâh sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personeli, her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılacak bir program dahilinde Eskişehir, Etimesgut ve İzmir 600 Yataklı Hava Hastahaneleri ile Merzifon 100 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerinde periyodik kontrol muayenesine tâbi tutulur.
(c) Beş yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim: Pilotlar, silâh sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personelinin beş yıllık periyodik kontrol muayeneleri ile fizyolojik eğitimleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bir program dahilinde Eskişehir 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığınca, bu konuda yürürlüğe konulacak yönerge esaslarına göre yapılır. Fizyolojik eğitimlerini tamamlamış olanlara fizyolojik eğitim kartı verilir.
(d) Herhangi bir nedenle muharip jet pilotu statüsündeki personelin sağlık niteliklerindeki "Tam sağlam" koşulunun azaldığı durumlarda uçucunun halihazırdaki sağlık verilerine göre, bunlara Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 numaralı sınıflandırma çizelgesindeki ulaştırma uçağı pilotu, başlangıç eğitim uçağı ve helikopter pilotu sağlık nitelikleri uygulanabilir. Jet uçaklarında görev yapan silâh sistem subayları, muharip jet uçağı pilotları ile uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personeli, seyrüsefer sınıfı ile aynı sağlık işlemlerine tâbidir.
B - Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığına ait yetişmiş pilotlar için:
(a) Periyodik ağız ve diş muayenesi: Yetişmiş pilotlar, her yıl ağız ve diş sağlığı yönünden muayeneden geçirilir. Bu muayeneler yıllık periyodik kontrol muayenelerinde yapılır.
(b) Yıllık periyodik kontrol muayenesi: Pilotlar her yıl hava sağlık ve muayene merkezlerinde periyodik kontrol muayenesine tâbi tutulur. Muayenelerin yapılış zamanı, yeri ve şekli Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak protokol ile tespit edilir.
(c) Beş yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim: Pilotların beş yıllık periyodik kontrol muayeneleri ile fizyolojik eğitimleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bir program dahilinde Eskişehir 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığınca, bu konuda yürürlüğe konulacak yönerge esaslarına göre yapılır. Fizyolojik eğitimlerini tamamlamış olanlara fizyolojik eğitim kartı verilir.
C - Ağız ve diş kontrol muayenesini, yıllık ve beş yıllık periyodik kontrol muayeneleri ile beş yılda bir fizyolojik eğitimlerini tamamlamayan uçuculara uçuş verilmez.
D - Uçucular hakkında; geçici uçuştan men, uçuşa elverişlilik veya elverişsizlik kararları sadece hava sağlık ve muayene merkezlerince verilebilir.
2) Hastalık ve Kaza: Birlik uçuş tâbibi, hastalık veya herhangi bir nedenle uçucunun uzun bir süre uçmasını sakıncalı gördüğü hâllerde, 20 güne kadar (20 gün dahil) geçici uçuştan men kararı veya istirahat verebilir. Bu süre sonunda birlik uçuş tâbibi uçucuyu muayene ederek uçuş kararı verebilir. Aynı hastalıktan aralıksız 20 günden fazla tedavi, uçuştan men veya istirahat gereken durumlarda uçucular, uçuş tâbiplerince en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderilir.
Herhangi bir askerî hastahanede kaza ya da hastalık nedeniyle tedavi veya ameliyat edilen pilot, silâh sistem, uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personele, tedavileri bitiminde gerekli istirahat verilir ve bu istirahatleri sonunda uçuş yönünden değerlendirilmek üzere en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderilirler.
Uçucular, küçük kaza kırımlardan sonra ya da uçuş esnasında ortaya çıkabilecek bazı tıbbî problemlerden sonra birlik uçuş tâbibi tarafından muayene ve kontrol edilirler. Uçuş tâbibi, küçük kaza kırım geçiren personeli gerekli gördüğünde, büyük kaza kırım geçirenleri ise zorunlu olarak en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderir.
Sivil tâbip veya sivil hastahanede muayene ve tedavi gören uçucular hakkında 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Aynı hastalık veya arızadan dolayı 20 günden fazla tedavi gören veya istirahat alan uçucular, tedavi ve istirahatları bitiminde, uçuş yönünden değerlendirilmek üzere amirleri tarafından en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderilirler.
3) Uçuş Tâbibinin Gerekli Gördüğü Durumlar: Uçuş tâbibinin görevlerinden biri de uçucunun günlük yaşantısına, zevklerine, endişelerine, malî durumuna, hayat anlayışına ve ailevî mahremiyetine kadar, en yakın sırdaşı olmaktır. Uçucunun tüm beden ve ruhsal yapısının devamlı bir gözlemcisi ve mimarı olmak durumunda bulunan ideal bir uçuş tâbibi, uçucuda, uçuş emniyeti ve yeteneğini tehlikeye düşürecek en ufak bir ruhsal veya beden aksaklığını fark ettiği anda, durumu birlik komutanına arz ederek uçucuyu muayeneye çağırır ve hastalık veya kaza hâllerinde belirtilen şekillerde kendisi ile ilgilenir. Kendi ihtisası dışında olan durumlarda, uçucuyu en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderir.
Bayan uçucular hamilelik döneminde uçamazlar ve fizyolojik eğitimden muaftırlar. Ancak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı uygun gördüğü takdirde, ulaştırma, helikopter ve başlangıç eğitim uçağı uçucularına, gebeliklerinin 13 ilâ 24 üncü haftaları arasında uçuş müsaadesi verilir.
Bayan uçuculardan doğum sonrası göreve başlayıp uçmak isteyenler, doğum yaptığı tarihten altı ay sonra uçuş için periyodik muayeneye gönderilir. Bu süreye kadar uçurulmazlar. Periyodik muayene sonucuna göre işlem yapılır. Ulaştırma pilotu ile başlangıç eğitim uçağı (jet uçakları hariç) ve helikopter pilotu için bu süre üç aydır. Emzirme döneminde de 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere yukarıdaki hükümler uygulanır.
Bayan uçucular menstrüasyon süresince uçamazlar. Bu süre öncesi ve sonrası günlerde uçuş, uçuş tâbibinin iznine bağlıdır.
Bayan uçucular, uçuşta oral kontraseptifler kullanabilir. Oral kontraseptiflere ilk başlarken veya preparat değiştirilirken, bir hafta süre ile uçamazlar. Jet uçağı pilotu bayan uçucular, rahim içi araç kullanamazlar.
4) Birlik Komutanının Gerekli Gördüğü Durumlar: Birlik komutanı, birliğinde bir uçucunun uçuş niteliğinde aksaklık görürse, hakkında, meslek yetersizliği kararı vermeden önce, bu yetersizliğe sebep olabilecek bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığını anlamak üzere uçucuyu, birlik uçuş tâbibinin muayenesine gönderir. Tatmin edici bir cevap alamadığı kanaatına vardığı zaman uçucuyu en yakın hava sağlık ve muayene merkezine gönderir.
5) Yetişmiş uçucular, fizyolojik eğitim için Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığına, komutanlıklarınca düzenlenen kıt'a anketi ile birlikte gönderilirler. Anket içeriği, yönergede belirlenir."
Madde 21 — Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Pilot, Silâh Sistem ve Uçuş Ekibi Personelinin Sağlık Yetenekleri
Madde 72 — Yetişmiş uçucular hakkında, hava sağlık muayene merkezlerindeki muayeneleri sırasında uçuş yönünden karar verilirken, uçucu adayların nitelikleri uygulanmakla beraber uçuş araç ve gereçlerini kullanmaya engel teşkil etmeyecek, uçuş emniyetini bozmayacak ve zamanla artmayacak aşağıdaki arızalar da uçuşa engel teşkil etmez. Bu arızalar daha kısa süre içinde muayene ve kontrolü gerektirirse, hava sağlık muayene merkezince raporun karar hanesinde bu süre açıkça belirtilir.
Sınıflandırma çizelgesinin A diliminde (+) , (x) veya (-) işaret almayan hastalık ve arızalar bu madde hükümlerine göre değerlendirilir.
1) Baş (saçlı deri yüz) ve Boyun:
A - Saçlı deri, yüz ve boyunda ameliyat, yaralanma, yanık ya da ülserasyona bağlı nedenle, doku kayıpları ve kısmî paraliziler (konuşma, görme ve boyun hareketlerini engellemeyen),
B - Temporo-mandibuler eklemin kronik artriti veya tekrarlayan çıkıklar,
C - Aktivitesi tamamen durmuş, sınırlı, kalsifiye, tüberküloza bağlı adenopatiler,
D - Selim adenopati ve selim tümörler,
E - Boyun kaslarının geçici spastik veya nonspastik kontraksiyonları.
2) Burun, Sinüsler, Ağız ve Boğaz:
A - Nefes almayı ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonu, hafif atrofik ve kronik rinitler,
B - Ameliyatla iyileşmiş septum deviasyonları ve nasal polipler,
C - Hafif derecede veya ameliyatla iyileşmiş nüks etmemiş kronik sinüzitler, sinüs havalanmasını bozmayan ve semptom vermeyen 1 cm’den küçük selim tümörler (osteom, papillom),
D - Asemptomatik (kanama, kabuklanma yapmayan) küçük septum perforasyonları.
3) Kulak:
A - Kronik otitis eksterna,
B - Dış kulak yolunda ufak egzostozlar,
C - İşitme fonksiyonunu bozmayan, asemptomatik kapalı otit skatrisiyel,
D - İşitme fonksiyonu normale dönen kulak ameliyatları (otoskleroz ve iç kulak cerrahisi hariç).
4) İşitme: Bir veya iki kulakta 500, 1.000 ve 2.000 frekanslarda ortalama olarak 25 dB’i geçmeyen işitme kayıplarıyla bir veya iki kulakta 4.000 ve 8.000 frekanslarda ortalama 60 dB’i geçmeyen işitme kayıpları ile arama ve kurtarma ihtisaslı personel için işitme fonksiyonları sağlam veya Hastalık ve Arızalar Listesinin 19 uncu maddesinin A dilimine uyan bozukluklar.
5) Diş: Her türlü parsiyel ya da total protezler.
6) Göz:
A - Her iki gözün görme derecesi camlarla düzeltildikten sonra ayrı ayrı 20/20 (10/10) 'den aşağı olmamalıdır.
B - Görme fonksiyonunu bozmayan, irritasyon yapmayan, ilerleme göstermeyen, tıbbî ve cerrahî tedavi ile iyileşmiş kirpik ve kapak hastalıkları,
C - Görme keskinliğini bozmayan, ilerleme göstermeyen kornea, konjonktiva hastalıkları ve sekelleri,
D - Tıbbî ve cerrahî tedavi ile iyileşmiş gözyaşı sistemi hastalıkları,
E - Binoküler görmeyi ve derinlik hissini bozmayan, 10 prizma dereceyi geçmeyen esoforyalar, 6 prizma dereceyi geçmeyen ekzoforyalar, 1,5 prizma dereceyi geçmeyen hiperforyalar, mikrotopiya da dahil olmak üzere heterotropiyası olmayanlar, ekstra oküler kas cerrahî geçirenlerde rezidüel heteroforya, heterotropi (mikrotopiya dahil) ve motor-
duyu problemi olmayanlar,
F - (a) 20/20 (10/10) görmeyi bozmayan, çeşitli nedenlerle oluşmuş kornea kesafetleri, parasantral lens kesafetleri, santral lens kesafetleri, vitreus kesafetleri ve dejenerasyonları, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri (ulaştırma, pervaneli uçak ve genel maksat helikopter pilotları için),
(b) 20/20 (10/10) görmeyi bozmayan, çeşitli nedenlerle oluşmuş kornea, lens ve vitreus kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri (mantral lens kesafetleri hariç, muharip jet ve taarruz helikopter pilotları ve silâh sistem operatörleri için),
G - (a) Her iki gözün görmeleri ayrı ayrı 20/50 (4/10) olup, düzeltmeden sonra 20/20 (10/10) olmak şartıyla 3.00 diyoptri (dahil) hipermetropi, -2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve diyoptrisi en fazla olan eksendeki refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriyi geçmeyen çeşitli astigmatizmalar,
(b) Her iki gözde yakın görme 20/200 (1/10) 'dan aşağı olmayıp düzeltme ile 20/20 (10/10) olanlar.
Yumuşak kontakt lens kullanılabilmesi için, yumuşak kontakt lens ile uzak ve yakın görmelerin bifokal, multifokal veya variofokal yumuşak kontakt lens kullanımı veya yumuşak kontakt lens üzerine gözlük kullanılmaması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması, yumuşak kontakt lens çıkarıldıktan hemen sonra gözlükle uzak veya yakın görmelerin uçuş esnasında birer adet gözlük, güneş gözlüğü ile yedek yumuşak kontakt lens ve bakım seti bulundurulması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması gerekir.
Yumuşak kontakt lens kullanan uçucu personel, bir hafta önceden kontakt lenslerini çıkartmış olarak her altı ayda bir periyodik muayeneye tâbi tutulur.
Kontakt lens ile ilgili her türlü masraf, personel tarafından karşılanır.
H - Uçucu personelde diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi tespit edilenler yeniden sınıflandırılırlar. Diskromatopsi muayenesinde standart renk görme testinin (ıshıhara) her bir sayfasına 3 ilâ 5 saniye bakarak en az 14 kart görmek şartıyla 2 veya daha az yanlış yapanlar sağlam kabul edilir.
(a) Tam şifa bulmuş, nüks göstermeyen, santral ve parasantlar hariç olmak üzere görme alanında toplam 1/10’dan fazla kayıp yapmayan, uzak görme 20/20 (10/10) olmak şartıyla iris, kopus siliare, retina, korodea ve görme siniri hastalıkları, metamorfobsi oluşturmayan drusen ve benzeri paramakuler ve lezyonlar (retina dekolmanı ve flörosan anjigrafi ile görme derecesinde azalma riski taşıyan makula lezyonları hariç),
(b) Giriş esnasında veya cerrahî girişim ile çıkarıldığında görmeyi bozmayan veya ilerlemeyen, komplikasyon yapmamış, göz ön segmentinin yabancı cisim ameliyatları (retina ve koroideayı zedeleyen arka segment yabancı cisimleri hariç),
(c) Komplikasyon yapmayan ve görmeyi bozmayan tam şifa bulmuş selim ekstraokuler tümörler (lipom, kist dermoid ve benzeri),
(d) Göz içi basıncı, birbirini takip eden en az iki ölçüm sonucunda 22 mmHg. applanasyondan aşağıda olan glokoma ait görme alanı ve optik sinir değişiklikleri gelişmeyen her iki göz arasında 6 mmHg. applanasyondan daha az farkı olanlar. Göz içi basıncı 22 mmHg. ilâ 30 mmHg. applanasyon arasında olup, üç aylık periyodlarla yapılan kontrollerde görme sinirinde veya görme alanında göz içi basıncına bağlı değişiklikler tespit edilmeyenlere oküler hipertansiyon olarak tanı konulur.
7) Akciğer ve Göğüs Kafesi:
A - Klinik ve lâboratuvar muayeneleri sonucu aktivitesinin tamamen durduğu saptanan tüberküloza bağlı sınırlı fibroz artıklar,
B - Akciğer ve mediastenin sınırlı, tek ya da birkaç tüberküloz dışı fibroz ya da kalsifiye artıkları,
C - Akciğer fonksiyonlarını bozmayan ve kot aralıklarının daralmasına yol açmayan plevranın inaktif şeridi kalınlaşmaları, fisüritler ve sinüs kapalılıkları, radyolojik diyafragma dantellenmeleri,
D - Belirli bir sebebe bağlı olmayan akciğerlerin radyolojik bronkovasküler arborizasyonları, konjenital anomalileri ve küçük yabancı cisimleri (küçük lokalize hava kistleri, küçük kist hidatikleri ve lâboratuvar muayeneleri ile tanı konulmuş lokalize bronşektazi ve amfizem hariç),
E - Toraksta fonksiyonel hiçbir bozukluk yapmamış yaralanma, yanık sekelleri ya da cerrahî girişimler,
F - Kosta, klavikula ya da skapulanın hareket ve toraks fonksiyonlarını bozmayan iyileşmiş kırık sekelleri.
8) Kardiyovasküler Sistem:
A - 35 yaşından sonra hiçbir komplikasyon yapmamış, sistolik 160 mmHg. diyastolik 100 mmHg.’ye kadar olan arteriyal kan basıncı,
B - Uygun süre uçuştan alıkoymadan sonra klinik, lâboratuvar, röntgen ve EKG ile tamamen iyileşmiş ve kalpte sekel bırakmamış akut eklem romatizması,
C - Venöz dolaşım yetersizliği yapmamış olan hafif yüzeysel varisler,
D - Geçirilmiş veya iyileşmiş nörosirkülatuvar asteni,
E - Sebebi bulunamayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffler,
F - Organik nedene bağlı olmayan eksik ve tam sağ dal blokları,
G - Eko ve anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilmeyen seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPA), ektopik atımlar.
9) Hematolojik Hastalıklar: Tedavi ile düzelmiş kan kaybına bağlı anemiler ve karans anemiler.
10) Karın ve Gastrointestinal Sistem:
A - Ameliyatla düzeltilmiş karın duvarı zayıflıkları,
B - Tedavi ile iyileşmiş özofajitler, özofagus spazmaları ve özofagusun diğer hastalıkları,
C - Gastropitozis, gastrit, duodenit, mide ve duodenumun tıbbî tedavi ile iyileşmiş peptik ülser sekelleri (radyolojik veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonları), mide ve duedenumun semptomsuz divertikülleri,
D - Komplikasyon yapmamış, radyolojik veya endoskopik olarak pasaj normal, ilaç ve diyeti gerektirmeyen her türlü mide ve duedonum ameliyatları (kötü huylu tümör hariç),
E - Semptomsuz visseropitoz, midenin ince ve kalın barsağın konjenital malformasyonları (megakolon hariç), divertikülleri, ince ve kalın barsağın rezeksiyonsuz veya uçuş görevine engel teşkil etmeyen (klinik ve lâboratuvar bulgularının normal olduğu) segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya birkaç adet polipleri, hafif irritabl kolon sendromu (kötü huylu tümör hariç),
F - Karaciğerin konjenital lop anomalileri,
G - Tıbbî tedavi veya ameliyatla tamamen şifa bulmuş ve sekel bırakmamış safra kesesi ve safra yollarının hastalıkları (tümör hariç),
H - Laparotomiler, karnın ateşli silâh ve travmalarla komplikasyon yapmamış yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları,
I – Total bilirübin düzeyi % 1 ilâ 3 mg arasında olan, diğer karaciğer fonksiyon testlerinin tamamen normal bulunduğu hafif hiperbilirübinemiler,
J - Radyolojik veya gastroskopik olarak pasaj ve mukozal yapının normal bulunduğu ilaç ve özel diyeti gerektirmeyen ve ameliyattan sonra en az 6 ay süre ile hiçbir komplikasyon ve nüks belirtisi olmayan rezeksiyonsuz ve rezeksiyonlu peptik ülser ameliyatları,
K - Travmaya bağlı splenektomiler.
11) Anüs - Rektum: Anüs ve rektumun hafif şekil bozuklukları, inaktif küçük hemoroidler, fistülleri veya bunların komplikasyon göstermemiş ameliyatları.
12) Genito - Üriner Sistem:
A - Ortostatik veya fonksiyonel albüminüriler,
B - Renal kolik geçirmekle beraber klinik, lâboratuvar, ürografik ve böbrek fonksiyonları normal bulunanlar,
C - Klinik, lâboratuvar, ürografik ve renal fonksiyonları normal bulunan böbrek ve idrar yolu taşı ameliyatları,
D - Kollektör sistemle herhangi bir irtibatı olmayan radyolojik tetkikler sonunda hareket etmeyeceği kesin olan konjenital veya edinsel bir patolojiye bağlı olmayan (avitaminoz, hipoparatiroidi, idiopatik veya endokrin nedenlere bağlı hiperürisemi ve benzeri) ve üriner fonksiyonda bozukluk yapmayan parankim taşları ilgili uzmanın uygun göreceği aralıklarla kontrol edilmek kaydıyla uçuşa elverişlidir.
E - Mesanede fonksiyon bozukluğu yapmayan her türlü hastalık ve ameliyatlar (mesane taşı, selim tümör ameliyatları),
F - Fonksiyon bozukluğu yapmamış benign prostat hiperplazisi ve mesane boynu kol stenozu ameliyatları,
G - Küçük ve ağrısız sol varikosel veya komplikasyon göstermemiş her türlü hidrosel ve sol varikosel ameliyatları,
H - Tıbbî tedavi ile iyileşmiş üriner sistem iltihapları,
I - Tıbbî ve cerrahî tedaviden sonra hiçbir komplikasyon ve sekel bırakmayan üretra hastalıkları.
13) Sinir Sistemi:
A - Aşağıdaki komplikasyonlardan biri veya birkaçı ile birlikte kafa travması geçirenler, her altı ayda bir kontrol edilmek üzere en az iki yıl uçuştan alıkonur. Bu süre sonunda klinik, nörolojik, EEG ve psikometrik muayenelerde normal bulunan kafa travmaları,
(a) Kafatasında kırık (lineer) olsun ya da olmasın, iki saatten uzun 24 saatten kısa süreli şuur kayıplarına yol açan, kafatasının kırıksız ya da linear kırıklı travmaları (baziler kırıklar, linear kırık kabul edilir.),
(b) 48 saatten uzun süren posttravmatik amneziler (tam ya da kısmî) deliryum, dezoriyantasyon ya da zeka ve muhakeme bozuklukları,
(c) Yaralanmayı takip eden bir ay içinde iyileşebilen ve kişilik değişimleri, yüksek zeka fonksiyonları gerilemesi anksiyete, baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi belirtiler ile kendini gösteren post travmatik sendrom,
B - Aşağıdaki komplikasyonlardan biri veya birkaçı ile birlikte olan kafa travması geçirenler en az üç ay uçuştan alıkonur ve ilk fırsatta EEG çekilir. Bu süre sonunda klinik, nörolojik, EEG ve psikometrik bulguları normal bulunan kafa travmaları,
(a) Şuur kaybı yapmayan veya 15 dakikadan az şuur kaybına yol açan linear kafatası kırıkları,
(b) Kafatasında linear kırıkları veya kırıksız 15 dakikadan uzun iki saatten kısa süreli şuur kayıpları, posttravmatik amnezi veya 48 saati geçmeyen konfüzyonla sonuçlanan kafa travması olanlar en az bir ay uçuştan alıkonur. Bu süre sonunda radyolojik, EEG ve ortostatik tolerans testi dahil nörolojik muayenede normal bulunan kafa travmaları,
C - Herhangi bir sebebe bağlı epilepsiler hariç, kaza, akut enfeksiyon veya hastalıklar, ağır kan kaybı gibi sebeplerle meydana gelen bayılma (senkop) geçirip, uygun bir süre istirahati sonunda klinik, nörolojik, EEG ve lâboratuvar bulguları normal bulunanlar,
D - Klinik, lâboratuvar bulguları normal olup da, EEG'de belirgin bulgular (fokal veya jenaralize diken, keskin dalga, kompleksler, fokal veya jeneralize yavaş aktivite) gösterenlerin dışında kalan nonspesifik EEG değişiklikleri.
14) Ruh Hastalıkları: Reaktif psikonevrotik reaksiyonlar hariç, tek hecme halinde geçirilmiş psikonevrotik reaksiyonlar.
15) Ekstremiteler: Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine uyan üst ve alt ekstremitelerin kemik ve oynaklarında geçirilmiş kaza, hastalık, ameliyat, yanık ve benzeri sonucu oluşan hafif sekelleri.
16) Bel Kemiği ve İskelet Sistemi: Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine uyan bel kemiği ve iskelet kas sisteminin geçirilmiş kaza, hastalık, ameliyat, yanık ve benzeri sonucu oluşan hafif sekelleri.
17) Deri: Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine uyan derinin hastalık, kaza, ameliyat ve yanık ve benzeri sonucu oluşan sekelleri.
18) Endokrin ve Metabolik Hastalıklar:
A - Diyabetes Mellitusa bağlı olmayan idiopatik glikozüriler ve çeşitli mellitüriler,
B - Tıbbî tedavi ya da ameliyatla şifa bulmuş, salgı bozukluğu belirtisi vermeyen tiroid bezi hastalıkları.
19) Boy, Ağırlık, Vücut Yapısı: Uçucu personel ile uçucu olarak yetiştirileceklerin vücut kitle indeksleri 19 kg/m2 (dahil) ilâ 29 kg/m2 (dahil) arasında olmalıdır. Bu personelin boyu ise 165 cm (dahil) ilâ 190 cm (dahil) arasında olmalıdır.
20) Diğer Hastalıklar:
A - Hiçbir klinik belirtisi olmayan, kan ve BOS’ta (beyin omurilik sıvısında) serolojik testleri menfî olan, sinir sistemi komplikasyonu yapmamış ve yeterli antisifilitik tedavi görmüş primer ya da sekonder sifiliz,
B - Tedavi ile tamamen iyileşmiş ve altı ay içinde malarya ilaçları kullanmadan nüks belirtisi göstermeyen eritrositleri normal sayı ve yapıda bulunan, hemoglobin oranı % 12 gramın altına düşmeyen ve kalın damla ile malarya paraziti saptanmayan sıtma,
C - Tedavi ile iyileşen parazit enfestasyonları,
D - Tedavi ile iyileşmiş geçici allerjik reaksiyonlar."
Madde 22 — Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; uçakta pilot, silâh sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) dışında bulunan, uçağın sevk ve idaresinde doğrudan rolü olmadığı gibi görevin emniyet ve başarı ile tamamlanmasında katkısı olmayan ve sadece görevleri nedeniyle uçan personel (uçuş tâbibi, paraşütçü, uçuş ekibi dışındaki uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası gözlemci subay ve astsubayı ve benzeri) giriş muayenelerinde, bu Yönetmelikte belirtilen sınıflarına uygun sağlık niteliklerine sahip olmalı ve bunların uçuş görevlerine engel teşkil edecek ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürecek, uçuşla bağdaşmayan ve zamanla artacak arıza ve hastalıkları bulunmamalıdır."
Madde 23 — Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 78 — 1076 sayılı Kanuna göre yedek subay yetiştirilecek adaylar sevklerinden önce askerlik şubelerinde kurulan askerlik meclisindeki çift tâbibe, bu muayenelere yetişemeyenler ise sevk edildikleri askerî hastahanelerdeki baştâbip tarafından tefrik edilecek çift tâbibe muayene ettirilir. Bu muayeneler sonucunda adaylar hakkında "Sağlam-Askerliğe Elverişlidir" veya "Askerî Hastahane Sağlık Kurulunca Muayenesi Uygundur" kararı verilir. Çift tâbip tarafından sağlam kararı verilen adaylardan;
1) Tam sağlam olanlar,
2) Kas ve iskelet sistemi gelişmiş ve çevik olanlar,
3) Yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar,
4) Refleksleri kuvvetli olanlar,
5) Görme derecesi tam olanlar ile ± 0,5 diyoptri cam ile tam olanlar,
ayrılarak "Komando Olabilir" şeklinde rapor alabilmeleri için, askerî hastahane sağlık kuruluna sevk edilir.
Askerliğe elverişli olma veya askerliğe elverişli olmama durumu aşağıdaki esaslara göre tespit edilir.
1) Askerliğe elverişli olanlar:
A - Ruh ve beden sağlığı bakımından hiçbir hastalığı bulunmayanlar,
B - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubay sütununda artı (+) işareti olanlardır.
2) Askerliğe elverişli olmayanlar:
A - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubaylar sütununda bütün sınıflarda eksi (-) işareti olanlar,
B - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar L

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu