[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #15289  13-08-2009 14:08 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Türk Dili ve Edebiyatının Uluslararası Alandaki Yeri Nedir?

Türkoloji aslında özellikle Batılıların Türklerin dillerini, edebiyatlarını ve tarihlerini öğrenmek amacıyla ortaya çıkan Avrupa kaynaklı bir bilim dalıdır. Nitekim bugün Japonya ve Kore’den ABD’ye; Mısır’dan Almanya ve Macaristan’a değin pek çok ülkede Türkoloji, ya da doğu bilimleri (oryantalistik) adı altında Türk dili ve/veya edebiyatı bölümleri vardır. Biliyorsunuz, Orhon Yazıtları’nı bulan şahıs İsveçli, ilk kez okuyan Danimarkalı ve Rus bilim adamlarıdır. Ancak, Türkoloji, Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyet sonrasında hızla gelişen bilim dallarımızdan biri olmuştur. Bugün üniversitelerimizin hemen hemen tamamında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Uluslararası İlişkileri Nasıldır?

Başkent Üniversitesinin genç Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkoloji bölümleri içinde seçkin bir yere sahiptir. BÜ TDE Bölümü emsalleri arasında uluslararası işbirliğine en açık bölümlerden biridir. TDE Bölümü öğrencileri, Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında, öğrenim sürelerinin 1 dönem ya da 1 yılını program kapsamında bulunan Avrupa’daki üniversitelerden birinde sürdürebilirler. Nitekim Bölüm, bilim alanının uluslararası niteliğine uygun olarak öğrencilerine İsveç, Macaristan vb. ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yurt dışında bir yarıyıl öğrenim görme ya da yaz kurslarına katılma imkânları da sağlamaktadır. Örneğin 2005-2006 Öğretim Yılında İsveç Uppsala Üniversitesine gönderilecek üç öğrencimiz şimdiden belirlenmiştir. Aynı şekilde Macaristan’daki yaz kursu için bölümümüz öğrencilerine de 4 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Üniversitemizin ve doğal olarak Bölümümüzün uluslararası iş birliği imkânları sürekli olarak gelişmektedir. BÜ TDE Bölümü, öğrencilerine yurt dışında öğrenim imkânları sağlamasının yanı sıra yabancı öğrencilere de benzer imkânlar sunmaktadır. Nitekim, 2004-2005 Öğretim Yılında Almanya’dan gelen yabancı Türkoloji öğrencileri Bölümümüzden ders almışlardır.


BÜ TDE bölümü Almanya, İsveç, Macaristan’dan seçkin üniversitelerle birlikte ortak bir Lisansüstü program geliştirmektedir. Bu Lisansüstü programın onaylanmasının ardından öğrencilerimiz Başkent Üniversitesinde ve/veya ilgili yabancı ülkelerde lisansüstü öğrenim yapma imkanına sahip olacaklardır.


Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi hangi yetenekleri ve altyapıyı gerektirir?
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, başta dil ve edebiyat olmak üzere, Türkiye ve Türk dünyasının maddî ve manevî kültür varlıklarını inceleyecek araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeyi amaçlar. Türk dili ve edebiyatı araştırmalarına Türkoloji, bölüm mezunlarına Türkolog adı verilir. Türkoloji öğrenimi her şeyden önce bu alana gönül vermeyi, Türk dili ve edebiyatıyla ilgili konularda heyecan duymayı gerektirir. Türkoloji öğrencilerinin başarısı, üst düzeyde sözel yeteneğin yanı sıra, dilden edebiyata değin geniş bir yelpazede sağlam bir alt yapı ve disiplinli bir çalışmaya dayalıdır.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki dersler hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki branş dersleri çok genel olarak dil ve edebiyat olmak üzere ikiye ayrılabilir Dil derslerinde Türkçenin en eski dönemlerinden bugüne değin belli başlı lehçeler ve tabiî bizim Türkçemiz dil bilimsel bakımdan ele alınır. Benzer biçimde edebiyat derslerinde de en eski edebî ürünlerden modern edebiyata değin halk edebiyatı, divan edebiyatı, yeni edebiyat vb. derslerle edebiyatın tüm görünümleri modern yöntemlerle incelenir.


TDE öğrencileri Osmanlıca okuma yazma becerisini de kazanırlar. Öğrencilerimiz yeteneklerine uygun olarak bölümden veya Güzel Sanatlar Fakültesinden seçmeli ders alma imkânına da sahiptir. Ayrıca son sınıfta öğrendiklerini uygulamak üzere bitirme projesi, TRT’de staj vb. uygulama imkânlarına sahiptirler.


BÜ TDE Bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili çok iyi bir eğitim almanın yanı sıra çağdaş dünyayı kucaklayabilecek şekilde bilişim teknolojisi alt yapısına da sahip olmaktadırlar. Aynı şekilde en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmektedirler. Üniversitemizin yabancı dil öğrenme konusunda sağladığı imkânlar sınırsızdır denilebilir. Hatta pek çok öğrencimiz üçüncü dil öğrenimi görmektedir. Bu da öğrencilerimize mezuniyet sonrasında emsallerine göre büyük avantajlar sağlamaktadır.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının iş alanları nelerdir?
Her şeyden önce rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarına, en geniş çalışma alanı sunan bölümlerden biridir. Mezunlarımız alanlarıyla ilgili veya alan dışında, lisans diplomasını yeterli gören tüm serbest veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çok geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir.


Öğrencilerimiz daha mezun olmadan çalışma alanlarını tanıma imkânı bulmaktadır. Bir bölüm öğrencimiz dershanelerde stajyer olarak iş bulmakta, bir yandan meslekleriyle ilgili deneyim kazanırken bir yandan da harçlıklarını çıkarmaktadırlar. Çeşitli kurumlar için düzeltmenlik (redaktörlük) yapan öğrencilerimiz de vardır.


BÜ TDE mensupları, mezuniyet sonrasında yeteneklerine ve beğenilerine uygun iş bulma imkânları bakımından gerçekten şanslıdır. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz başka öğretim kurumları tarafından da tercih edilmektedir. Nitekim üçüncü dönem mezunlarını veren mezunlarımızın önemli bir bölümü burslu veya burssuz olarak yüksek lisans öğrenimlerini sürdürmektedir. Bölüm mezunlarımız Türkiye’nin hemen hemen her üniversitesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde açılacak sınavlarda başarı sağlamaları durumunda araştırma görevlisi olarak bilimsel çalışma hayatlarını sürdürebilirler.


Bilindiği gibi 2547 sayılı YÖK Kanunu gereğince Türk Dili dersleri Türkiye’deki bütün üniversitelerde okutulması zorunlu derslerdendir. Doğal olarak mezunlarımız, uygun kadro bulunması hâlinde bütün üniversitelerde okutman unvanıyla çalışma imkânına sahiptir. TDE Bölümü mezunları yurt dışındaki üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı uzmanı olarak da çalışabilirler.


Mezunlarımız ilgi ve yeteneklerine bağlı şekilde metin yazarı, reklamcı, editör, yayımcı, düzeltmen, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada ve yayım dünyasında faaliyet gösterebilirler. Öğrencilerimiz dil ve edebiyat alanındaki birikimlerini kişisel yetenekleriyle birleştirerek sunuculuk ya da sunuculuk kurslarında öğretmenlik de yapabilirler.


Eğitim gelecek yıllarda da ülkemizin en önemli yatırım alanlarından biri olacaktır. Dolayısıyla mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilmektedirler. Bunun için bölüm dersleri dışında pedagojik formasyon dersleri alınmak veya tezsiz yüksek lisans yapmak gerekmektedir.


TDE mezunları yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde, müzelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Türk dünyasıyla ilişkilerde Türk Dili ve Edebiyatı mezunları önemli roller oynamakta, bu ülkelerin üniversitelerinde de görev alabilmektedirler.


Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü henüz üç dönem mezun vermesine karşılık akademik ve meslekî bakımdan çok iyi bir isim yapmıştır. Özgüveni yüksek, nitelikli mezunlarımız lisansüstü eğitim sınavlarında başarılı olmakta, çeşitli kuruluşların istihdam politikalarında öncelikle tercih edilmektedir.


Sonuç
Sevgili öğrenciler dile, edebiyata, halk bilimine ilgi duyuyorsanız; araştırmacı ve sorgulayıcı bir kişiliğiniz varsa Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tam size göre. Türkoloji yarının dünyasında da önemli bir inceleme araştırma alanı; Türk dili ve edebiyatı öğrenimi de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında popüler ve geçerli bir öğrenim dalı olacaktır.


Öğrenim sürecini iyi değerlendiren, kendisini iyi yetiştiren BÜ TDE bölümü mezunlarının, gelecekle ilgili endişeleri değil, ancak güzel planları olabilir. Saygılarımızla…

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu