[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18529  12-12-2009 13:16 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 32
Facebook'ta Paylaş
STAJ İŞLERİ meslek lisesinde endüstri teknik lisesinde staj nasıl yapılır staj dosyasında bulunması gerekenler neler yazılmalıdır örnek staj dosyası staj kaç gün kaç saat olmalıdır dosya nasıl doldurulur
Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretimini devam eden öğrencilerin meslek alanları ile ilgili olarak endüstri ve işyerlerinde staj işleri ise Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin altıncı bölümünde yer alan esaslara göre düzenlenir ve gerçekleştirilir.

Madde 85- Öğrencilerin programlarda gösterilen atölye ve uygulamalı derslere ait staj çalışmalarını, okul dışındaki işyerinde yapmaları esastır. Ancak okul dışında staj yapacak işyeri bulamayan öğrenciler stajlarını okul tesislerinde yaparlar.

Madde 86-Stajın amacı öğrencilerin mesleki bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmeleri ile endüstri ve iş hayatına uyumlarını gerçek üretim koşulları içinde yetişmelerini ve okulda olmayan tesis araç ve gereci tanımalarını sağlamaktır.

Madde 87-Başarısı yüzünden zümre öğretmenleri tarafından stajını okulda öğretmenlerin gözetiminde yapmaları gerekli görülenler ile okuldaki ve okula bağlı tesislerdeki üretim ve hizmet çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi için gerekli görülen öğrencilerin stajlarını okul tesislerinde yapmaları zorunludur.

Madde 88-Stajlar okul yönetimince uygun görülen işyerinde yapılır. Stajlarını okul dışında yapacak , öğrenciler staj yapacakları işyerini okulca saptanan süre içinde okul yönetimine bildirmek zorundadır. Okul yönetimi öğrencinin staj yapacağı işyerinin olanaklarını göz önünde bulundurarak öğrencinin stajını bu işyerinde yapıp yapmayacağını kendisine bildirir. Okul dışında staj yapacak öğrenciler velisinin yazılı muvakatını alarak okul idaresine bildirmek zorundadır.

Madde 89-Okul idaresi okul aile birlikleri mesleki ve teknik öğretim danışma kurulları öğrencilerin stajlarını işyerinde yapabilmelerini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlarlar.

Madde 90-Stajını okul dışında yapan öğrenciler staj belgelerini okulun belirteceği tarihte okul idaresine teslim etmek zorundadır.

Madde 91-Sınıf tekrar etme durumunda kalan öğrenciler, başarı ile yapmışlarsa stajlarını tekrarlamazlar.

Madde 92-Okulun dışında staj yapan öğrencilerin staj belgeleri okul yönetimince ilgili bölüm şefliğine iletilir. Belgeler bölüm zümre öğretmenleri tarafından incelenir. Bu inceleme staj süresinde işyerinde öğretmenler tarafından yapılan izleme kontroller de dikkate alınarak öğrencinin başarılı sayılıp sayılamayacağı kararlaştırılır.

Madde 93-Staj konuları ile ilgili ders öğretmenleri okul idaresinin düzenleyeceği bir programa göre okul dışında staj yapan öğrencileri denetler, işyerlerini inceler. Bu denetimler için okul müdürlüğü yeterince öğretmen görevlendirir. Öğretmenler bu sürede okuldaki görevlerini yapmış sayılırlar. Amaca uygun olarak staj yapılmadığı saptanan işyerindeki öğrencilerin stajlarına okulda devam etmeleri sağlanır.

Madde 94-Öğrencilerin staj yapacakları işyerlerinin okul yönetimince kabul edilmesinde o işyerinin mesleğe, uygunluğuna teknik donatımına araç, gereç, kuruluş ve kadro özelliklerinin staj amacını gerçekleştirici nitelikte olmasına özen gösterilir. Seçilecek işyerinin 507 Sayılı Kanuna bağlı işyerleri ile 5590 Sayılı Kanuna Göre kurulmuş olan mesleki kuruluşlara kayıtlı işyeri olma koşulu aranır.

Madde 95-Öğrencilerin staj yapacakları işyerindeki günlük çalışma süresi o işyerinde mevcut mevzuata göre saptanan çalışma süresine uygun şekilde düzenlenir.

Madde 96-Programların özelliklerine göre staj yurt dışındaki tesislerde de yapılabilir. Yurt dışındaki tesislerde yapılacak stajlar ile ilgili işlemler Bakanlıkça düzenlenir.

Madde 97-Öğrencilerin eğitim programlarında belirtilen stajlarını eksiksiz yapmaları gerekir.

Madde 98-Stajlarını başarı ile yapan öğrencilerin durumu sınıf geçme defterine işlenir ve okul içinde yazılı olarak duyurulur.
Stajlarını başarı ile tamamlamayanların diplomaları düzenlenmez.ÖĞRENİM BELGELERİ VE ÖĞRENCİ NAKİLLERİ

Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğrenci ile ilgili olarak düzenlenecek öğrenim belgeleri ile nakilleri hakkındaki işler ise Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Onuncu bölümünde yer alan esaslara göre düzenlenir ve uygulanır.
Ayrıca bu hususta 5 Eylül 1995 tarih ve 22395 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği ” nde yer alan ilgili esaslarda dikkate alınır.

TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, CETVELLER VE DOSYALAR

Defterler:
1. Öğrenci künye defteri.
2. Her sınıf için öğrenci yoklama,devam, özet defteri (tek defter halinde )
3. Sınıf ders defteri (atölye, teknoloji ve laboratuar dersi deftere yazılır)
4. Sınıf geçme defteri.
5. Diploma defteri.
6. Tasdikname defteri.
7. Başarı durum belgesi defteri.
8. Okul dışında sınavlara girenler için künye defteri.
9. Disiplin kurulu karar defteri

Çizelgeler ve Dosyalar:
1. Disiplin kurulu belgeleri dosyası.
2. öğrenci kişisel dosyaları.
3. Sınıfların öğrenci listeleri dosyası.
4. İstatistik cetvelleri dosyası.
5. Kanaat ve sınav notları cetvelleri dosyası.
6. Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası.

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu