[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18571  13-12-2009 21:26 GMT+2 saat  

Can


Admin


Tecrübe Puanı.: 100%
Ruh Hali: Neutral
Mesaj 5381
Şehir: Huzuristan
Ülke:
Meslek: Webmaster
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Uzman öğretmenlik sınavı soruları Full (kbys)

e repleri görelim bakalım

Sınav tarihi: 27/11/2005

1- Bir kentin tarihi oluşumunu ..... kolay değildir. Çünkü bazı durumlarda yazılı kaynaklar...., arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler ise ... olabilir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere anlam ve anlatım yönünden getirilmesi en uygun olan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) aydınlatmak- özensiz- kesin
B) izlemek- doğru- ayrıntılı
c) bilmek- düzeysiz- yeni
D) değerlendirmek- inandırıcı- geçersiz
E) saptamak- yanıltıcı- yetersiz
2- Bu yol, bildik Karadeniz güzelliklerini sunuyor ziyaretçilerine. Yeşilden ve heryandan akan sulardan hani neredeyse içimiz de yıkanıp ak pak olacaktı. Çoğunlukla dağ ve vadi yamaçlarından oluşan yörenin büyük bölümünde dağlık-kayalık yaylak ve ormanlar var.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin yerine aşağıdakilerden hangisinde verilenler, sırasıyla getirilirse anlamda değişme ya da bozulma olmaz?
A) sanırım- beyaz- çoğu zaman- görülür
B) az daha- tertemiz- genellikle- bulunuyor
C) biraz- ferah- oldukça- yetiştirilmiş
D) öyle ki- temiz- her zaman- yer alıyor
E) hemen hemen- pırıl pırıl- hep- oluşmuş
3- Benim anadilim, Türkçem bir denizdir; derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, dibinde yatan gün görmemiş incileriyle, sınırsız gücü, güzellikleriyle...
Bu cümledeki altı çizili sözle Türkçenin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
A) Somut anlamlı sözcükler bakımından zengin olma.
B) Etkili bir anlatım gücü bulunma
C) Bilinenlerin yanı sıra ayrımına varılmamış yönleri olma
D) Çağrışımsal açıdan zengin sözcüklere sahip olma
E) Doğaya dönük bir dil olma
4- Bu toplantı nedeniyle yaptığım hazırlık sırasında, yazarın incelediğim denemelerinin, günlüklerinin satır aralarından onun hırçın bir insan olduğu sonucuna vardım.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarın üslup özelliklerini yansıtan sözler
B) Yazarın görünüşüne ilişkin eleştirileri içeren sözler
C) Belirli türlere özgü anlatım özellikleri taşıyan bölümler
D) Söylenmiş olanlardan çıkarılan söylenmemiş sözler
E) Herkesçe bilindiği halde ortaya konmayan bilgiler
5- Bazı Anadolu kasabalarının kokusu vardır. Kimisi orman içine kurulmuştur, çam, reçine kokar. kimisi deniz, yosun kokar. kimisinin de dokusu tarihin imbiğinden süzülüp gelir. Ahşap evlere, camilere bu doku, bu koku siner.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eskiye özgü nitelikleri barındırmak
B) Geçmişin geleceğe örnek olmasını sağlamak
C) Eski yapıların günümüzdekilerden daha değerli olduğunu vurgulamak
D) Geçmişle bugünü karşılaştırma olanağı yaratmak
E) Kasabanın kimi özelliklerini yansıtmak
6- Bu pencere dünyayla öyle barışıktır ki, önündeki sedirde saatlerce oturabilirim. Ucu dantelli, kar beyazı perdeyi araladığımda önce yaşlı ceviz ağaçları çarpar gözüme. Az ötedeki küçük bostan, mavi göğün altında bir avuç cıvıltılı yeşillik... Taş bir duvarla çevrili ve mevsimine göre çeşit çeşit sebzelerin bulunduğu bir bahçe: mısır, domates, biber, salatalık...
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evin en güzsel yerinde bulunduğu
B) Dışarıdaki yaşamın güzelliğini tattırdığı
C) Evdeki herkesçe tercih edildiği
D) Dışarıyı izleyenlere yeni bilgiler kazandırdığı
E) Evin içine hakim bir konumda olduğu
7- Ben Türkçe'nin olanaklarını şiirler ve şairler aracılığıyla öğrendim. Şiir yazmak çok zor bir iş; edebiyatın dışında, hatta üstünde bir şey. Şairlere bir edebiyatçı, sanatçı gibi de bakamıyorum.Simyacı gibi, bir tarafları aydınlık, bir tarafları karanlık olan, bize içimizin karanlıklarından haberler getiren insanlar onlardır.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başka şairlerin yansıtamadığı duyguları işleyen
B) Duygu dünyamızı zenginleştiren
C) Olumsuz düşüncelerden kurtulmamıza yardımcı olan
D) Sanatlı, anlaşılması zor bir anlatıma başvuran
E) Ayrımına varamadığımız duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkaran
8- Deyimlerimize bakınız; onları başka dillerin deyimleriyle karşılaştırınız. Bambaşka bir anlatımla, taptaze, canlı benzetmelerle, değişik imgelerle karşılacak, anlatımı güç duyguların, belirtilmesi zor durumların bir çırpıda kuruluveren bir sahne üzerinde ortaya konduğunu göreceksiniz.
Bu parçadaki altı çizili sözle deyimlerin özellikle hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) Kuruluş yönünden özgün olma
B) Şiirsel söylem taşıma
C) Anlatılanları somutlama
D) Yaratıldığı dilin malı olma
E) Düş gücünü yansıtma
9- (I) Müzik, kültürün başlıca öğelerinden biridir. (II) İnsanları birbirine yakınlaştırır, onların ortak bir anlayış ve estetiğe sahip olmalarını sağlar. (III) Ulus düzeyine yükselmiş her toplumun, mutlaka kendini yansıtan bir müziği vardır. (IV) Kendine özgü müziği olmayan bir toplumun ulus sayılması mümkün değildir. (V) Birey olarak, insanın kişilk kazanmasında da müziğin az ya da çok mutlaka etkisi vardır. (VI) Müziksiz bir toplumun tarihte de sosyolojide de ulus olarak yeri yoktur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) III, IV ve V
D) III, IV ve VI
E) IV, V ve VI
10- (I) Bu dergide eğitim ve sosyal bilimler alanındaki yazılara yer verilecektir. (II) Eğitim; bilim, sanat ve kültürle ilgili gelişmelere, sonuçlara değinilecek, bu alandaki çalışmaların sonuçları ilgililere duyurulacaktır. (III) Yazılarda, araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sonuçları ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri aranacak. (IV) Dergi, şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında, yılda dört kez yayımlanacaktır. (V) Her yılın sonunda derginin yıllık dizini çıkarılacak. (VI) Dergi, yönetimce belirlenen kütüphanelere, uluslararası yayın tarama kurullarına gönderilecek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazıların içeriğinin nelere göre değerlendirileceği belirtilmitşir.
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sporun "araç" olma yönü dile getirilmektedir?
A) Spor çocukların hem fiziksel, hem ruhsal, hem de toplumsal gelişimini sağlar
B) Şiddet, futbol başta olmak üzere pek çok spor dalında görülmektedir.
C) Anne ev babalar, çocuklarına sporda şiddetden kaçınmayı öğretmelidir.
D) Sporda şiddet, yarışma ruhuna uymayan bir tutumdur.
E) Spor öğreticileri, çocuklara sporla ilgili değerler kazandırmaya özen göstermelidir.
12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğretmenin, öğrencilerini araştırma yapmaya yönlendirilmesi önerilmektedir.
A) Öğrencilerini tanımaya, anlamaya çalışarak onlarla sağlıklı bir iletişim içinde olmalıdır.
B) Çocukların düşünme, duyma ve düş kurma gücünü diri tutmalıdır.
C) Kendini yinelemekten kaçınmalı, yeni bilgi ve beceriler edinerek bunları öğrencilerine aktarmalıdır.
D) Öğrencilewrin merak duygusunu kamçılmalı, olayların, olguların nedenlerini öğrenme tutkusunu geliştirmelidir.
E) Bilgilerin sürekli bir değişim içinde olduğunu bilmeli, bunu öğrencilerine de sezdirmelidir.
13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçıların üslubuna yönelik olumsuz bir eleştiri söz konusudur.
A) Söylediklerini, izlediklerinden çok, gözlemlerine yaslandırması, yapıtlarına gerçekçi bir hava katıyor.
B) Ortaya koyduğu her yeni yapıt, daha önceki yapıtlardan hiçbir iz taşımaz.
C) Okurların duygusal donanımını zenginleştirerek anlatım biçimlerine yer verir.
D) Olayların akışını yavaşlatmayan kısa diyaloglardan yararlanıyor.
E) Sözcüklerin yanyana getirilişindeki savrukluk, konunun gereği gibi işlenmesini önlüyor.
14- (I) Kahramanlarının kitaplara, yazarlara, ressamlara olan sevgisini betimlemek için roman boyunca birçok kitap, yazar ve ressam adı sayıyor. (II) Bu yüzden kitabının kimi sayfaları neredeyse bir yazar ve yapıt adları sözlüğüne dönüşüyor, bu da ister istemez öykülemenin akışını, bu bölümlerde kesintiye uğratıyor. (III) Peki hiç mi işlevi yok, sayıp dökülen bu adaların? (IV) Bir kez romanın başkişisinin nasıl etkileyici ve güzel bir dünyada yaşadığını, hangi sanatçıların soluğuyla beslendiğini ortaya koyuyor. (V) Sonra, kimi okurlar için izlenecek ve okunacak yapıt adları sunuyor. (VI) Şunu da ekleyeyim: Kitabı salt öykü düzleminde okuyacak olanlar, sayılan adları atlayarak da okuyabilirler. (VII) Böyle kurgusal bir yapısı var kitabın.
Bu parçada sözü edilen yazara ilişkin biri olumsuz, öteki olumlu görüş yansıtan iki cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve III
B) I ve VI
C) II ve IV
d) III ve VI
e) III ve VII
15- (I) Değerli madenler ve taşlar, insanın varolduğu günden bu yana bazen güzelliğin, bazen de zenginliğin ve asaletin simgesi olarak marifetli eller tarafından işlendi. (II) Gerçek anlamdaki kuyumculuğun MÖ 4000'in sonlarında başladığını söyleyenlerin yanı sıra bunun tarihinin 30.000 yıl öncesine uzandığını ileri sürenler de var. (III) Değerli taşların ve madenlerin takıya dönüşmesi, insanın yaratıcılığı ve malzemeyle savaşı sonucunda ortaya çıkıyor. (IV) Takıların tasarımları ve özenli işçilikleri incelendiğinde aklımıza, bunların hangi tekniklerle yapıldığı sorusu geliyor. (V) Kuyumculuk tarihinde, yüzyıllardır sayısız teknik kullanılmış, ancak günümüz kuyumculuğunda özellikle seri ve standart üretim karşımıza çıkmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, belirli bir konu üzerinde görüş birliği olmadığı anlamı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
16- (I) Kitap, yaşamı genişleten öğelerin en önemlisidir. (II) Ülkemizdeki okuma eksikliği, bireylerin yaşamı kucaklayamamasına, olup bitenleri anlayamamasına neden olmaktadır. (III) Okumayan insan az yaşayan insandır. (IV) Az yaşayan insanlar ne genç kuşakları iyi yetiştirebilir ne de kendilerini geliştirebiirler. (V) Ne yazık ki hiçbirimiz ne kadaraz yaşadığımızın bilincinde değiliz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
17- (I) Dışarıdan dar görünen bir vitrin, daracık bir kapı, içeriye giriyorsunuz, karanlık, ölgün bir salon. (II) Buzdolabında pastalar, camekanda tuzlularve tatlılar; bir iki oturulacak yer. (III) Yani hiçbir özelliği yok. (IV) Ya arka bahçe... (V) Asmalı çardak, üstü mermer küçük masaların çevrasine iliştirilmiş sandalyeler, bir geçmiş zaman görgüsü taşıyor. (VI) Yazın bileburada hep sonbahar başlangıcının o renkleri ve ışıkları oynaşır. (VII) Zemin, mis gibi kokan, yeni sulanmış toprak; duvar kenarlarında o güzelim akşamsefaları...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden, daha önceki düşüncelerin tersinin ileri sürüleceği anlaşılmaktadır?
A)II B) III C) IV D) V E) VI
18- (I) Kelime Nadir ve Muazzez Tahsin'in yapıtlarını yeniden basmak amacıyla bana editörlük önerdiler. (II) Bu yazarların, bu yapıtların günümüze kazandırılması çok iyi olacaktı. (III) Fakat ben garip bir ikilem içinde kalmıştım. (IV) O kitapları okuyarak yetişmiştim. Onlar bana okuma zevki aşılamışlardı. (V) Ne varki o yapıtlarda yıllar öncesinin tatlarını bulup bulamayacağımı bilmiyordum. (VI) Fakat bu yapıtların yayın dünyamızda kaybolup gitmesini de istemiyordum; bir fırsat çıkmıştı.
Bu parçada sözü edilen ikilemin ne olduğu hangi cümlelerde belirtilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) V ve VI
19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaire yönelik olumsuz bir eleştiri yoktur?
A) Şiirlerinde zaman zaman düz bir anlatıma yöneliyor, böylece şiire özgü yoğunluk yitiyor.
B) Şiirlerin içeriğini, değişik temalar üzerine kuruyor.
C) Şiirlerini, bütünsellikten yoksun dizelerden oluşturuyor.
D) Sözlük seçimlerinde türkçeleri varken yabancılara yeğiliyor.
E) Uyaklardan yaralanacağım diye doldurma öğelere yer verip şiirin iç sesini yok ediyor.
20- (I) Şiirinin anlam alanının genişletme çabası gösteren bir şairdir o. (II) Bunu, duygusal ve sezgisel bir zenginlik yaratmak için yapıyor.(III) Bu çabayı gösterirken bir yandan da şiirinin coğrafya ile bağını koparmamaya özen gösteriyor. (IV) Bu nedenle uçurtması Balkanların özlemine takılı kalmış bir çocuk duyarlığıyla yazıyor şiirini (V) "Ne zaman bir Rumeli rüzgarı esse/ Tuna gözlü acılar dolar yüreğime" dizeleri bu özlemin izlerini taşımaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede saptama yapılmaktadır
B) II. cümlede, I. cümledeki yargının gerekçesi açıklanmaktadır.
C) III. cümlede, yaşanılan bölgenin güzelliklerine değinilmektedir.
D) IV. cümlede, II. cümlede dile getirilen çaba, sanatlı bir söyleyişle vurgulanmaktadır.
E) V. cümlede, IV. cümledeki yargı iki dizeyle örneklenmektedir.
21- I. Yeri göğü kaplaya bu bitki topluluğunun arasına saklanmış mağaraların farkına varmak pek kolay olmuyor.
II. Bu bölge tipik Karadeniz bitki örtüsünün yeşilline boğulmuş.
III.Sinop'un Ayancık İlçesindeki İnaltı mağarası böylesi güzel mağaralarda biri.
V. Bunların her biri usta bir ressamın, yaratıcı bir heykeltıraşın elinden çıkma birer sanat eseri gibi.
Yukarıdakı numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerde hangisidir?
A) I, V, II, IV, III,
B) II, I, IV, V, III,
C) II, V, III, I, IV,
D) III, II, I, V, IV,
E) III, IV, V, I, II,
22-
I. Eğer hâlâ kendini yazdırmakta direniyorsa elinden kurtulmama olanak yoktur: ikide bir karşıma çıkar.
II. Karşılaştığım bir olay, duyduğum bir söz, sokakta gördüğüm bir yüz, bir davranış bende yazma isteği uyandırır.
III. O zaman daha fazla kaçamaayacağımı anlar, oturup yazmaya başlarım.
IV. Fakat nedense bunlrı bir türlü yazmaya başlayamam, hatta unutmaya çalıştığım bile olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak bçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, IV, II, III,
B) II, IV, I, III,
C) III, I, IV, II,
D) IV, I, II, III,
E) IV, III, I, II,
23.
I. O, aldırmaz, "Olsun, ne kaldı ki şunun şurasında ilkbahara?" diyerek sevincini sördürürdü.
II. Sevindirici, "Bu kışı da devirdik" diyerek belirtildi.
III. Sonra durgunlaşır, iç geçirir, duya duya kanıksadığım, "Geçen, ömürden geçiyor." sözlerini yinelerdi.
IV. Babam, şubatta bir gün güneş açacak olsa, yerinde durmaz sevinirdi.
V. Ben, "O kadar sevinme baba" derdim, "kar bile yağabilir haftaya"
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamla bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, V, II, IV,
B) II, V, I, IV, III,
C) III, V, III, IV, I,
D) IV, II, V, I, III,
E) V, II, I, III, IV,
24-
I. Öyleyse okuma alışkanlığı edinmek farklı bir çabayı gerektirir.
II. Ama her okuma yazma ve yazma bilen kişi, kitap okuyan kişi midir?
III. Her insan bir eğitim tünelinden geçer ve sonuçla okuryazar olur.
IV.Ortaya konan ürünlerin çokluğu da göz önünde tutularak okunacakları seçerken de tez davranmak gerekir.
V. Böyle olmadığını kitap satışlarının yetersizliğinden kolayca anlamak münkündür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, II, V, IV,
B) II, III, V, I, IV,
C) III, II, V, I, IV,
D) III, V, I, IV, II,
E) V, I, III, IV, II,
25-
I. Çocuklara kim davranışları kazandırmaya çalışırken onları destekleyici, yüreklendirici, kendilerine güvenmelerini sağlayıcı biçiminde davranmak geekir.
II. kuşkusuz her çocuğun kendi yaşına ve yeteneğine göre yapabileceği işler vardır.
III. Çocuk hangi yaşta olursa olsun ailesi için bir şeyler yapmak ister, bu istek beslenip geliştirmelidir.
IV. "Sen küçülsün yapamazsın" ya da "başaramazsın" şeklinde kaygılı sözler onların davranışlarını köreltir.
V. Çocuklar davranışlarını sınınrlayan yetişkinlerce konmuş ölçüleri zamanla zorlarlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle anlam ve anlatım açısından bu paragrafta yer almaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
D) V.
26-
I. Okul çağındaki çocukların televizyonda çizgi filimler ve çocuk programlarının yanı sıra erişkinlerler için hazırlanan yayınları da izlediği bilinmektedir.
II. Obezite, görme ve uyku problemleri, okul başarısında düşme antisosyal davranışlar ve saldırganlık bunlar arasında sayılabilir.
III. İzlenen programların olumlu etkilerinin yanında fiziksel ve psikososyal birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır.
IV. Fiziksel büyümenin ve akademik ferformansın güçlendirilmesinde uyku temel ögedir.
V. Bu nedenle çocukların televizyonda izlediği programların içeriğinin denetlenmesi ve günlük televizyon izlemesinin bir iki saati geçmemesi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde giderecektir. (memurlar.net)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle anlam ve anlatım açısından bu paragrafta yer almaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
27- Dikdörtgen ya da kemerli,(I) dört ya da altılı bölmeli,(II) iki kanatlı pencereler,(III) cumbalı, kafesli, kepenkli örnekleriyle özgün yapı tipini yansıtıyor. Çift ya da tek kanatlı,(IV) üstü ahşap kafesli,(V) özel tokmaklı kapılar, evlerin güzelligini tamamlıyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış virgüllerden hangisinin işlevi ötekilerden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
28- Biz farkında olsak da olmasak da hep aynı hızla geçiyor zaman ( ) Yaşananlar yavaş yavaş geçmişte kalıyor, bugüne kalansa yalnızca bırakılan izlerdir ( ) Nesiller değişiyor ( ) bir zamanlar başkalarının yaşadığı evlerin kapısından şimdi başka insanlar çıkıyor ( ) kapı aynı kapı, ev aynı ev, yalnızca konukları farklı ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterine yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) ( ( (.)
B) (...) (...) (.) ( (...)
C) (!) (...) (.) (.) (,)
D) (!) (.) ( (.) (!)
E) (.) (,) (!) (.) (...)
29- Bu antik (I) kent astronomiden (II) tıpa (III) , eczacılıktan (IV) mimariye kadar bir çok alanda da (V) adını duyurmuştu.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

30- Ankara' nın o boz bulanık (I) günleriydi. O günlerde ticaret alanında önemli bir ihtiyaç iyideniyiye (II) kendini göstermişti. O da (III) kentin parasal altyapısıydı. Bu amaçla ve devlet desteğiyle, Başkent'te (IV) ilk kurulan banka Ziraat Bankası (V) oldu.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
31- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Gezip görmeyi sever; yaz-kış demez, ilgisini çeken gezilere katılırdı.
B) Sergide, yaptığı ilk resimlerde bir kaçına da yer vermişti.
C) Dünyaca ünlü doktorlar bir araya gelerek bu hastalığın tedavi yöntemlerini tartışacaklar
D) İçinde bulunduğumuz koşullar hastalığa yakalanma şansımızı arttırmıştı.
E) sağlıklı ve uzun yaşamın nelere bağlı olduğu konusunda uzmanların görüşü alınacak
32-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Resim soyutlamaya elverişli sanatların başında geliyor.
B) Bu yazarımızın eğitim düzenimize ilşkin çok ilgiç görüşleri var.
C) Yazın dünyamızın emekçilerinden olan romancı, geçenlerde son kitabını yayınladı.
D) Bütün yazımsal ürünlerde biçim ve içerik arasında bir etkileşim vardır.
E) Ülkemizin kültür ve sanat hayatına her zaman ilgi ve yardım göştermiş bir kişidir.

33-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Deneme yazarı dilediği konuyu seçebilir, her şeyi deneme konuları yapabilir.
B) Deneme deyince düşünsel boyutlar içerdiği, konuşma havasında biçimlendiği belirir.
C) Okurlar denemeyi salt faydalı yorumlarım öğrenmek için değil, hoşça vakit geçirmek için okur.
D) Denemeci kendi kendisiylekonuşur gibi yazar, daha çok kendini anlatır.
E) Denemecilerin anlatımında hem bir senli benlilik hem de bir ağırbaşlılık vardır.
34- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu konuda bilgim olduğu için görevlerimi yaparken çok rahatlık çektim.
B) Kendisini yıllardır tanırım, ondan böyle bir davranış bekelemezdim.
C) Daha önce çalıştığım yerlerde bu soruna farklı çözümler bulunmuştu.
D) Yapılan araştırmalar, daha önce bilinenleri bütünüyle değiştirmişti.
E) Oradaki yaşam koşullarının buradakilerden farklı olduğunu görünce pek şaşırmamıştım.

35- (I) Bu yapıt, çok farklı tekniklerde yazılmış iki bölümden oluşuyor. (II) Bunlardan hangisini daha çok sevdiğime karar veremedim. (III) Sanırım, her iki bölümü de birbirlerinden güzel buldum (IV) Birinci bölümde Eskişehir'de geçen çocukluk günleri anlatıyor. (V) Bugünün kentiyle belleklerde izleri kalan o zamanki kent değişik yönleriyle karşılaştırılıyor. (IV) Bu karşılaştırmaların ardından da ikinci bölüme geçiliyor.
Bu parçadaki iki paragrafa anlatmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
A) II,
B) III,
C) IV,
D) V,
E) VI,
36-(I) Güven duygusu, kişilik gelişiminin temel kazanımlarından biridir. (II) 0-2 yaş döneminde temeli atılan güven duygusu, çocuğun temel ihtiyaçlarının giderilmesindeki titizliğe bağlı olarak yerleşir. (III) İhtiyaçların giderebilmesi konusunda duyarsız davranılması, geçiktirmelerin olması çocuğun huzursuzluğunun ve güvensizliğinin artmasına yol açar. (IV) Bireyin çocuklukta yaşadığı olumlu ya da olumsuz olaylar, onun kişiliğinin oluşumunda etkili olur. (V) Çocuğa, gereken ilgi gösterilmzse ondan güvensizlik duygusu artar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
37- Çocuklar için hazırladığımız bu derginin her sayılarında bir öykü yayınlamak istiyorduk. Bu nedenle de birçok yazardan çocuklar için öykü yazmasını istedik.Elimize çok sayıda öykü ulaştı, ama bu yazarlarımızın bir kısmıtla çok tartıştık. Çünkü öykülerin çocuklara uygun olmadığını söylediğimizde "Nasıl olur, o öykünün bir kahramaları çocuk" diyorlardı. Onlara göre kahraman çocuk olunca öyküde çocuk öyküsü oluveriyordu hemen. Uzun uzun anlatmaya çalışıyorduk. İçinde hiç çocuk olmayan bir öykü çocuk öyküsü olabilir ya da kahramanları hep çocuklardan çocuklardan oluşan öyküler büyüklere yazılmış olabilir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuk edebiyatına yeterince ilgi duyulmadığı
B) Çocukların düzeyine uygun kitap bulmaların zorluğu
C) Çocuk kitaplarıyla ilgili herkesin farklı görüşünde olduğu
D) Çocuk kitabı yazarlarının eleştiriye açık olmadığı
E) Çocuk öyküsü kavramının yanlış anlaşıldığı
38- Çocuklar oynadıkları oyunlarla, oyunda aldıkları rollerle, üstlerindeki sorumluluklarla ve oyun içindeki davranışlarıyla kendilerini yansıtırlar. Oyun yoluyla ilgilerini, gereksimlerini, özel yeteklerini sergiler. Ayrıca oyunlar, çocuğun iç dünyasını yansıtır; korkularını, mutlluluklarını, kızgınlıklarını dışa vurmasını sağlar.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Çocukların kişilik özeliklerini tanımada çocuk oyunlarından yararlanabilir miyiz?
B) Çocuklar duygularını yansıtırken zorluk çekerler mi?
C) Oyun oynarken çocukların duygu dünyasıda gelişir mi?
D) Çocuklar daha çok hangi tür oyunları seçiyorlar?
E) Oyunların çocukların zeka gelişiminde ne gibi etkileri vardır?
39- İlkel toplumlarda genellikle törelere dayalı bir görülmektedir. Gençlerin toplumsallaşması, daha çok toplumun ileri gelenlerinin gözetiminde, yerleşik kültürün öğrenilmesi olarak gerçekleşmektedir. Avlanmak, ata binmek, dövüşmek, yemek pişirmek, yaşlılara saygı göstermek, çocuklara karşı koruyucu davranmak gibi niteliklerinin kazanılması hep belli kalıplar içinde ortaya çıkmaktadır. Kısacası, topluluk kültürünün yeni kuşaklara aktarılması anlamına gelen eğitim, meslekleşmeyi gerektirmeyen bir yaklaşımla yürütülmaktedir.
Bu parçada ilkel toplumlardaki eğitimle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel yeteneklerin önemsendiği
B) Geleneğe bağlı yönetim izlendiği
C) Az sayıda kuralın bulunduğu
D) Faydacı yönünün ağır bastığı
E) Koşulların gereklerine uylduğu
40-Eğitimin temel hedeflerinden biri de duygularının farkında, çevresine ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmaktir. Bu ise duygusallık, ile duyarlılık kavramlarının bilinmesini gerektirmektedir. Duygusallık yaşananı etkileyen karar aşamalarında duygulara göre haraket edilmesi durumudur. Aşırı duygu yoğunluğunun denetlenemediği durumunlarda yıkıcı duyguların, çeşitli psikolojik hastalıklara yol açtığı da bir başka gerçektir.günümüzde ağır yaşam ve çalışma koşulları, yıkıcı duyguları arttırıken duygusal körlüğe de neden olmaktadır. Oysa duygusallık, duyarlılıkla birleştiğinde insana özgü, üstün bir özellik oluşmaktadır. Çünkü bilinir ki duyarlılık , çevredeki sorunları görebilmeyi, anlık değil, kalıcı çözümler üretebilmeyi, sorumluluk alabilmeyi de beraberinde getirir. Bu ise bilinç düzeyi yüksek, kültürlü bireylerden oluşan toplumlara özgüdür.
Bu parçada duygusallık ve duyarlılıkla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geliştirilmeleri için aile ve okulun işbirliği gerekir.
B) Sınırlarının saptanması, açık saçık biçimde ortaya konması oldukça güçtür
C) Belirli ölçütlerle ve değişik durumlara göra yönlendirilmalidir.
D) İkisinin iç içe birlikte kullanılabilmesi, birikimli insanlardan oluşan toplumsal bir yapıya bağlıdır.
E) Kişiden kişiye farklılıklar gösterilmektedir.
41-Bu yazarımız bir gün bizim siteye geldi. Ustalar karşısında hep utangacımdır; elim ayağım bir birine karıştı. Mevsim kıştı. Sırtında kurşini bir palto vardı;onu çıkarmadan oturdu. Oysa adam iyice sıcaktı. Bir kahve içti. Birkaç kitabını armağan etti. Ağır ağır konuşuyordu. O konuşurken sözcükleri hepimizin sözcükleri gitti gelmiyordu insana; adeta yalnızca onun sözcükleriydi. O kadar aynı sözcüğü siz kullandığınızda sanki anlatılmak istenen bir eksilme olutordu.

Bu parçada sözü edilen yazarın sözcükleriyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel anlamlı olanları kullanılmaktan kaçındığı
B) Kıllanım şıklığı az olanları yeğlediiğ
C) Yerinde ve anlam incelikleriyle kullandığı
D) Sesçe zengin bir nitelik taşıyanları önemsediği
E) Yinelemelere düşmekten kaçımdığı
42-Başka yzı türleri de denedim; ama ama benim en çok önemsediğim tür roportaj oldu, çünkü roportaj, öyküde olduğun gibi yaratıcılık ister. Ben işin içine yatarma ve öykü girmeyince yaptığım işten tat alamıyorum. Bu yönden benim röportajlarımda yaratma vardır, kurgu vardır, anlatım ve dil ustalığı vardır.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Röportaj dışındaki yazımsal türlerde yazmanız daha mı güç olur?
B) Röportajlarımızı örnek alan başka yazarlar var mıdır?
C) Gazete ve dergilerde çeşitli türlerde yazılarınınz çıkıyor, bunlarda niçin farklı anlatım teknikleri kullanıyorsununuz?
D) Röportajın kendine özgü kuralları var mıdır?
E) daha çok röportajlarınızla tanınınyorsunuz; röportajların özellikleri nelerdir?
43-Bir gün ip atlarken düşüp bacağımı yaralamıştım. Bir cam parçası bacağımı kesivermişti. O acılı günün izini hala taşırım. O ize baktıkça üç tekerlekli bisiklete bindiğim ilk günü, parmak uçlarım hissetmeyecek hale gelene kadar kartopu oynayışımı, çamurdan yaptığım pastaları anımsıyorum. Bedenimin küçücük ruhumun ise kocaman olduğu o yıllarda tanıştığım bütün oyunlara ve oyunları paylaştığım bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Ne yazık ki benim ve arkadaşlarımın yaşadığı bu basit, öğretici, sosyalleşmeyi sağlayan hazlar günümüzde dolaba kalktı. Artık çocuklar bilgisayar destekli oyunlarla tanışıyorlar. Onların oyunları biraz daha karmaşık, olağandışı, zeka geliştirici. Ama oyunlarla öğrenilen dostluğu kazanmak için yaşanılan o sancılı, fakat keyifli dönemi nasıl yaşayacaklar? Bir ekrandan ne kadar dostluk yansıyabilir ki onlara….
Bu parçada asıl anlatılmak istenen şağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukluk günlerine özlem duyduğu
B) Eğitim anlayışının çeşitli açılardan değiştiiğ
C) Bugünkü çocuk oyunlarının zekayı geliştirmede daha etkili olduğu
D) çocukların kullandığı kimi araç ve gereçlerin onların duygu dünyasının sınırlandırıldığı
E) Çocukların kişiliğiyle oyunlar arasında ilişki olduğu

44- Kimi roman kahramanları, yaşamda karşılaştığımız birinsandan daha canlı, daha inandırıcı olabiliyor. Sözgelimi yıllarca yıllarca birlikte olduğumuz bir iş arkadaşımız ya da yakın bir akrabamızı düşünelim. Bunlar, zihnimizde belirli bir iz bırakmazken birçok roman kahramanı fiziksel özellikleriyle , duygu ve düşünceleriyle, hatta ses tonuyla yaşamımızda derinlemesine yer tutabiliyor. öyleki kimi kişileri anlatabilmek için kimi roman kahramanlarının özelliklerinden yaralanıyoruz. Günlük yaşamda gerçek isanları nitelendirirken "İşte bu Bekçi Murtaza'ya, şu Madama Bovary'ye, öteki Don Kişot'a benziyor" diyoruz. Bunları söylecekleri bu kişilerin sözcüklerle yaratılmış, kurmaca varlıklar olduğu aklımıza bile gelmiyor.
Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarların kalıcılığı, yarattıkları kahramanları büyüklüğüne bağlıdır.
B) Romanlardaki kimi kişiler, her gün yüz yüze geldiğiniz kişilerden daha inandırıcıdır.
C) Roman kişilerinin okurlar üzerinde bırakacağı etki, kişiden kişiye deiğşiklik gösterir.
D) Romanların etki gücünü belirleyen temel öğe, onların dil ve ortam özelliğidir.
E)Romanların işlevi, anlattığı öykülerle insanlara mutlu saatlar geçirtmektir.
45-Biz yazarların ömrü, her nekadar masa başında oturmakla geçiyor gibi gözükse de gerçekte işimiz.Yaşam akıyla karasıyla, kısaca bütün boyutlarıyla görmak ve onu kendi atölyemizde yeniden biçimlendirmektir.
Bu cümlede yazarların hangi yönüne değinilmektedir?
A) Gerçekleri yansıtma yaratıcı olma
B) Sabırlı olma, işini sevme
C) Merak uyandırma, araştırmacı olma
D)Öğretici olma, yol gösterme
E) Yalızlıktan hoşlanma, titiz çalışma
46- Sözün uçup gideceği, ama yazının kalacağı bilinir. ne varki bizim toplumumuzda yazma alışkanlığı, konuşma alışkanlığı kadar gelişmemiştir nedense. Hele kendi yaşantı ve anılarını kaleme alanlarımıza hemen hiç rastlanmaz, desek yeridir. Bunun, emekli askerlerle politikacılar gibi ünlü kişilere özgü bir iş olduğunu düşünenlerimiz çoğunluktadır. Oysa toplum yapımızın tuğlaları olan birey ya da ailelerin geçmişinde de bir döneme ışık tutacak nitelikte kim bilir nice olaylar, yaşantılar ve zengin kişilkler vardır. gel gelelim bunları yazıya dökmekten korkar, kaçınınız.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşanların, yazıyla daha açık seçik anlatılabileceği
B) Konuşmanın temel iletişim biçimi olduğu
C) Anı ve yaşantılar yazılı olarak anlatmanın kolay olmadığı
D) Toplumumuzda yazmanın bireyler arasında yeterine yaygınlık kazanmadığı
E) Yazıyla anlatmanın belirli bir eğitimde geçmeyi gerektirdiği
47- .... Bu ayrıntılardan yaralanması, kişinin o andaki duygularıyla ilgilidir. Çünkü gerçekce yaşanan olumlum ya da olumsuz her anı, kişiyi, eğer içinde istek varsa mutluluğa kavuşturabilr.
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaşamın her anı insanın yaşantışını zenginleştirecek, güzelleştirecek ayrıntılar taşır.
B) İnsan, yaşamının akışı içerisinde duygu ve düşünce dünyası değişik, farklı insan tipleriyle karşılaşabilir.
C) Hep Aynı ortamda yaşamak, insanı mutsuz kılabilir.
D) Yaşamı akıyla karasıyla kısaca, her yönüyle tanımak gerekir.
E) Mutluluk anlayışı kişden kişye değişir.
48- Bireyler önyarglı olmayı çok çeşitli yollardan öğrenirler. Bazı önyargılar, ailenin ve toplumsal grubun kültürel değerlerinin elştirilmeden kabulüyle ortaya çıkar. Bazıların da belirli bir grubun üyelerinden birbiriyle hoş olmayan bir yaşantı geçirilmesiyle oluşur. Önyargıların çoğu ana babaların, öğretmenlerin, akranların ya da kitle iletişim araçlarındaki karakterlerin tutum ve davranışlarının taklit edilmesiyle de ortaya çıkabilir. Önyargılarının azaltılmasında yek çıkar yol, insanların birbiriyle doğrudan ilişki kurmalarıdır.
Bu parçaya göre önyargılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal boyutlar taşıdığı
B) Türlü etkilenmeler yoluyla öğrenildiği
C) Bireyler arasında yıkıcı etkilere yol açtığı
D) Oluşumunda akıl yoluna başvurulmadğı
E) Başkalarına özenme yoluyla da benimsendiği
49-kendini son derece önemseyen, kişiliğinden hiç ödün vermeyen;bunun yanında kendiyle "dalga geçme" yeteneğini de hiç kaybetmayen biridir. her şeyi yaşamın en küçük ayrıntılarını bile ciddiye alır; ama en ciddi olayları bile hafifçe gülümseyerek nüktedan bir tavırla karşılamayada hazırdır. Bir başka yönü ise insanları çok önemsemesi, onlardan çok şey beklemesidir. Beklediğini bulamadığı durumlarda çok öfkelenir; ama onları yargılamaktan, onlarla ilgili kesin hükümler vermekten de kaçınır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kişinin bir özelliği değildir?
A) Yaşamı önemseme
B) Olyları şakacı bir tavırla karşılama
C) İnsanlara değer verme
D) Kendi davranışlarını eleştirme
E) İnsanların kusurlarına göz yumma
50- Çocuk büyütürken birçok yanlış yapıyoruz. Onları merkez alan bir evren kuruyoruz. Bu evrende onları "pamuklara sararak" dış dünyanın gerekçelerinden tamamen uzakta nyetişiyoruz. Her söylediklerini emir kabul ediyoruz. onları, yaşamın zorluklarıyla birlikte yaşanması gereken bir şey olduğunu öğretmeden yetiştiriyoruz. Bu kızları oğlanların ileride büyüyerek birlikte yeni yaşamlar kuracaklarını aklımıza bile getirmiyoruz. Kendini dünyanın merkezi olarak gören iki insanın nasıl olup da ortaklaşa bir yaşam kurabileceğini, birlikte yaşamın güçlükleriyle nasıl samaşa bileceğini hiç düşünmüyoruz. (memurlarnet)
Bu parçada, çocuk yetiştirmede yapılan yanlışlar arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Bütün isteklerini yerine getirme
B) Bireysel yetenklerine göre yönlendirme
C) Eksiklerini görmezlikten gelme
D) Yeni bir yaşama hazırlama
E) yaşamın sorunlarıyla yüz yüze getirme
51-Babamı kaybattiğimizde 22 yaşındaydım düşüncelerim bakımından bugünkünden çok başka yerlerdeyim. yaşama çok farklı bakıyorumdum doğal olarak. Gençlerin, farklı uğraşların var, hissettiklerin daha farklı yapmayı istediklerin, yaptıkların farklı. genel olarak söyleyebilirim ki her anlamda babamla daha fazla şey paylaşmamış olma düşüncesi beni üzmüştür. insan birçok şeyi sonradan değerlendirebiliyor. Yazma konusunda dan ona soracağım çok şey olurdu eminim O da elinden geleni yapardı; ama hiç öyle girişimim olmadı.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin bir özelliği olamaz?

A) Babasına uzak durmanın pişmanlığını yaşayan
B) Bir dönem bugünkünden farklı bir yapıda olan
C) Babasını üzecek davranışlarda bulunan
D) Bazı şeyleri zamanla fark edebilen
E) Babasına güven duyan

52-Bende şiir sevgisi daha orta okuldayken başaldı. Türkçe kitabımızdaki şiirlerin hemen ezberlemişimdir. Onları örnek sayarak şiirlerde sayıyordum. Türkçe öğretmenlerim de arkadaşlarım da yazdıklarımı beğeniyorlardı. Lisede de bırakmadım şiir yazmayı. İnanmayacaksınız ama dört defter dolusu şiirim var; hem de değişik konularda. Bunları zaman zaman dergilere gönderiyordum. Bugüne değin ikisi dışında yayımlayan olmadı.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişiden beklenebilecek bir yakınma değildir?

A) Neden böyle oluyor bu?
B) Dergiler niçin belirli şairlerin dışına çıkmıyor?
C) Dergilerin kapısı biz genç ozanlara niçin açılmıyor?
D) Niçin bizim şiirlerimiz okura ulaştktan sonra unutulup gidiyor?
E) Niçin bizim de iyi şiirler yazabileceğimizi kabul etmek istemiyorlar?
53-"Şair sözü yalandır." derler de öykücülere romanlara toz kondurmazlar. Onlar çok mu doğrucu ki? Kurmaca dediğimiz şey gerçeğin aynısı olmadığına göre... Hem, "İmgesiz sanat olmaz, Şiir ise hiç olmaz." der bir düşünür. demek ki yatıp kalkıp boyuyouz bir şeyleri. Yazıya, çizgiye, renkle ezgiyle, keskiyle... Tamam, şiir başlıbaşına yoğun bir anlam gerektirir; ama düzyazıyla şekillenen öyküyü, romanı ondan ayrı tutamazsınınız. Sonuçta ortaya konan yaralı, eşi menendi bulunmaz bir şey.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Sanat yapıtlarının değeri, gerçeği yansıtmasıyla ölçülür.
B) Düzyazıyla oluşan yapıtlarda da gerçek dışı öğelere yer verilir.
C) Bütün sanat dallarında yaratma söz konusudur.
D) Düş gücüyle beslenmeyen sanat ürünü yok gibidir.
E) Her sanat yapıtının kendine özgü bir anlatım yolu vardır.
54-Bilimsel bilgi, gözlem ve deneye dayanır. Bilimsel süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Güvenilir, geçerli dolayısıyla nedensel bir litelik taşır. Bu nedenle de kişilere, Ülkelere özgü değil, evrenseldir. En önemli yanıysa, bir bilim adamının da dediği gibi, kendi yanlışını yine kendi düzeltmektedir. Bunun içindir ki bilim geçmişten günümüze değin bir çok bedel ödemesine karşın bugün yine dimdik ayaktadır. Bunu bütün yönleriyle anlayabilmek, bilimin yaşamımıza neler kattığını görebilmek, bilimin yaşamımıza neler kattığını görebilmek için çevremize şöyle bir bakmamız yeterlidir.
Bu parçadan bilimsel bilgiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Öznel olmaktan kaçınıldığı
B) Belirli bir dönemle sınırlı olmadığı
C) Uzun çalışmalrın ürünü olduğu
D) Kanıtlanabilir biir nitelik taşıdığı
E) Çalışmaların son yıllarada hızla arttığı
55- I. Mülteciler sorunu
II. İttihat ve Terakki Partisinin kurulması
III. 31 Mart Ayaklanması
Osmanlı Devletinde, yukarıdakilerden hangileri Meşrutiyet yönetimine karşı bir tepki şekinde ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
56-
Osamanlı Devleti'nin Trablusgarp savaşı' nda İtalyanlara karşı direnmeyi sürdürürken, İtalya'dan barış istemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebuslar Meclisi'in süresiz kapatılmış olması
B) Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne savaş açması
C) Almanya'nın Osmanlı Devletiyle dostluk kurmak istemesi
D) Birinci Dünya savaşının başlaması
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmesi
57-Lozan Konferansı'nda
I. azınlıkların durumu
II. Kıbrıs adası ve Mısır'ın geleceği
III. Kafkas sınırlarının belirlenmesi
konulardan hangileri görüşülmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
58-
21 Şubat 1921 tarihleri arasında Antlaşma Devletlerinin; Londra'da bir konferans toplanmasına gerekli görmelerinde
I. Birinci İnönü Savaşının kazanılması
II. Moskova Antlaşması'nın yapılması
III. Kütahya ve Eskişehir'in Yunanlıların eline geçmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu savunabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
59- Tekalif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi ürünleri imalathanelerini geliştirmek
B) Okuldaki yiyecek ataklarını arttırmak
C) Halkın silahlanmasını sağlamak
D) Vergi komisyonlarının çalışmasını denetlemek
E) Ordunun ihtiyaçlarını en kısa zamanda sağlamak.

60- 1921 Anayasaaı'na göre TBMM'nin yetkilerinden bazıları şunlardır:
I. Hükümet Üyelerini tek tek seçerek hükümeti kurma
II. Seçimlerin yenilenmesine karar verme
III. Savaşa ve barışa karar verme
IV. Bakanlar Kurulu başkanını seçme
TBMM'nin bu yetkilerinin hangilerinde değişiklik yapılarak cumhuriyet ilan edilmiştir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV
61-
- 1 Nisan 1923 tarihinde yapılması karalaştırılan milletvekili seçimlerinden önce seçim kanununda yapılan değişikliklerde, erkek vatandaşaların milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi vermek zorunda olması koşulu kaldırılmıştır.
- 1934 yılında kabul edilen kararla kadınlara da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Yukarıda verilen bu iki durum göz önünde tutularak,
I. Milletvekili seçimlerinde aday ve seçmen sayısı artmıştır.
II. Her adam eşit sayıda milletvekili seçmesi sağlanmıştır.
III. seçme ve seçilmiyle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

62-
I. Tekke ve türbelerin kapatılması
II. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması
III. Cumhuriyet'in ilan edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
63-
Kadının sosyal yaşantısına ilişkin sınırlamalar aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

A) Medeni Kanun
B) Ceza kanunu
C) Soyadı kanunu
D) Tek dereceli seçim sistemi
E) Çok partili seçim sistemi
64-1927 yılında kabul edilen Teşvik-i sanayi Kanununu 1924 yılına kadar yürütmaekte kalmış; özellikle çimento, şeker ve dokuma sektörlerinde üretim artışı sağlanmasında etkili olmuş, ancak, amacına tam ulaşamamıştır.
Bu kanunun amacına tam olarak ulaşamamasına,
I. yatırımların azlığı
II. 1929 dünya ekonomik bunalımı,
III. özel sektöre öncelik verilmesi
etkenlerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
65-Türkiye'nin NATO'ya Kuzey Atlantik Paktı) girmesine,
I. Kıbrıs Barış Harekat'nın yapılmasına karar verilmesi,
II. Kore Savaşı'na katılması
III. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olmak istemesi

durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
66-I. düşünce özğürlüğünün güç kazanması,
II. sendika hareketlerinin güçlenmesi,
III. koalisyon hükümetlerinin kurulması
görüşmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
67. - 72. SORULARI 1982 ANAYASASI'NA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
67-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın değiştirilebilecek hükümlerden biridir?
A) "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir."
B) "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür."
C) "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beyüzelli milletvekilinden oluşur."
D) "Milli marşı İstiklal Marşı'dır"
E) "Başkenti Ankara'dır."
68-Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi'ne üye olmada aday gösterilemez?

A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Yükseköğretim Kurulu
C) Askeri Yargıtay
D) Yargıtay
E) Sayıştay

69-TBMM tarafından kabul edilen kanunları aşağıdakilerden hangisi yayımlar?
A) TBMM Başkanı
B) TBMM Başbakanlık Divanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) İlgili bakanlar
70-Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler'in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı sorumludur?

A) Genelkurmay Başkanı
B) Milli Savunma Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Bakanlar Kurulu
71-Aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerin gerçekleştirilmesinde uyulan ilkelerden biri değildir?
A) Oy kullanılırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması
B) Seçimin iki dereceli olması
C) Herkersin, oyunu gizli kullanması
D) Herkesin kullandığı oyun esit ağırlıkta olması
E) Oyların sayım ve dökümanın açık olarak yapılması

72-Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Danıştay
B) Maliye Bakanlığı
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yüksek Denetim Kurulu
E) TBMM
73-Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlama yönelik "Haydi Kızlar Okula" kampanyası, Miili Eğitim Bakanlığı ile aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin işbirliğiyle yürütülmektedir?

A) UNICEF
B) UNCECO
C) Futbol Programları
D) OECD
E) Avrupa Birliği

74- Türkiye'de Eğitimi Yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere, hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya Bankası
B) IMF
C) Avrupa Birliği
D) UNDP
E) Birleşmiş Milletler
Zonguldak, Samsun ve Rize'nin olduğu bir türkiye harityesı verilmiştir.
75- Haritada gösterilern üç kent, aşağıdakilerden hangisi bakımından en az benzerlik gösterir?
A) Güneş ışınlarının düşme açısı
B) Ekvator'a olan uzaklık
C) Yıllık yağış tutarı
D) Her hangi bir tarihteki gece ve gündüz süresi
E) Mevsimler Arasındaki sıcaklık farkı
76-Aşağıdakilerden hangisi, türkiye'de doğal çevrenin bozulmasında etkili değildir?
A) Verimli toprakların yerleşmeye açılması
B) Tarı ilacı ve gübre kullanımın artması
C) katı ve sıvı artıkların deniz, göl ve akarsulara dökülmesi
D) Sulak alanların kurutulması
E) Doğal zenginliklerin milli parlak kapsamında ziyarete açılması
77-Marmara Bölgesi'nde engebenin az olmasının aşağıdakilerden hangisi üzeridde bir etkisi yoktur?
A) Tarımda makina kullana bilmesi
B) Göl sayısının fazla olması
C) Akarsularda yatak eğiminin az olması
D) Karayolu ve demiryolu yapımının kolay olması
E) Ekili dikili alanların geniş olması

78-Aşağıdakilerden hangisi, Ege ve Akdeniz bölgelerin kıyı kesiminlerinede nüfusa yoğunluğunun iç kesimlerine göre daha fazla olmasında etkili değildir?
A) Ulaşım olnaklarının fazla ve çeşitli olması
B) Turizm sektörünün gelişmiş olması
C) Endüstiri kuruluşlarının fazla olması
D) yeraltı zenginliklerinin çeşitli olması
E) Endistiriyel tarım ürünlerinin çeşitli ve veriminin yüksek olması

79-Aşağıdaki ürünlerin hangisi, Türkiye'nin kıyı bölgelerinin tümünde yrtiştirilir?

A) Mısır
B) Susam
C) Pamuk
D) Fındık
E) Yerfıstığı
80-Aşağıdakilerden hangis, Karadeniz Bölgesi'nde, akarsulardan kaynaklanan aşındırma ve taşıma olaylarının fazla olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Akarsuların uzunluklarının az, akışlarının hızlı olması
B) Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta ovasının oluşması
C) Yağışların fazla olması nedeniyle akarsu akımlarının yüksek olması
D) Akarsuların kaynaklarıyla ağızları arasında yükseklik farkının fazla olması
E) Taşkın ve selleri önleyecek baraj yapımına uygun akarsu sayısının az olması
81-Aşağıdaki grafikte, 1996-2001 yılları arasında Türkiye'deki müzelere gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı bunlardan elde edilen gelir gösterilmiştir.
GRAFİK

Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Milli gelir içinde turizm gelirlerinin payına
B) Verilen yıllarda müzelere gelen yerli ziyaretçilerden elde edilen toplam gelire
C) Verileri yıllarda müzelere gelen yabancı yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısına oranına
D) Verileri yıllarda Türkiye'ye gele toplam yabancı turist sayısının müzelere gelen yabancı turist sayısına oranına
E) Yerli ziyaretçilerin toplam nüfus içindeki payına
82- Aşağıdakilerden hangisi insan hakları kavramına ait özelliklerden biri değildir?

A) İnsan ordusundan kaynaklanması
B) Vatandaşlıkta kazanılması
C) Dokunulmaz olması
D) Vazgeçilmez olması
E) Devredilemez olması
83-Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uluslararsı barış ve güvenliği koruma yetki ve göreviyle donaltılmıştır?

A) Avrupa konseyi Bakanlar Komitesi
B) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
C) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
D) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
E) Ulusalararası Atom Enerji Ajansı

84- Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız uyarınca suç kasamında yer almaz?

A) Aile içinde uygulanan kötü muamele
B) Eğitim ve öğretim engellenmesi
C) İşyerinde cisel taciz
D) Tehdit
E) Meşru savunma

85-Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızda "Garip Harekatı" diye bilen akımın özellikleri arasında yer almaz?
A) Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanma
B) Sözlü, söz oyunlarına dayalı bir dil kullanma
C) Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırma
D) Günlük yaşamın, sıradan insanın sorularını dile getirme
E) Şiirlede espiriden, şaşırtmalardan yaralamna

86-(I) Fazıl Hüsnü Dağlarca, bireyselden toplumsallığa ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide özgün şiirler yazdı. (II) Ölçülü, uyaklı şiirden serbest şiire kadar tüm biçimleri denedi. (III) İnsanın evren, doğa ve toplum içindeki yerini işledi. (IV) İnsanın dünyasını şiirsel bir bütünlük içinde ele aldı. (V) Bunları yaparken Türkçenin özdeşmesine karşı bir tutum sergiledi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Fazıl Hüsnü Dağlarca'yla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II
C) III
D) IV
E) V
87- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna önemli katkıları olan oyun yazarlarından biri değildir?
A) Refik Erduran
B) Güngör Dümen
C) Ertem Eğilmez
D) Orhan asena
E) Haldun Taner
88-Bir tiyatro eğitim kurumu olması amacıyla 1914 yılında Fransız tiyatro adamı Andre Antoline çağırılarak kurulan, ancak, iki yıl sonra çeşitli nedenlerde tiyatro topluluğu işlevini üstlenen; daha sonra adı İstanbul Şehir. tiyatrosu olarak değiştirilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darulbedayi
B) Darulelhan
C) Darulfunun
D) Osamnlı Tiyatrosu
E) Musili ve Temsili Akademisi
89-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk müziğinde Batı müziği teknikleri kullanılarak çok sesli Türk müziğinin yaratılıp yaygınlaştırılmasına önemli katkısı olan, Türk Beşleri olrak da adlandırılan bestecilerden biri değildir?
A) Cemel Reşit Bey
B) Ulvi Cemal Erkin
C) Hasan Ferit Alnar
D) Münir Nurettin Selçuk
E) Ahmet Adnan Saygun
90- Aşağıdakilerden hangisi, söz ve müziği saz şairi Aşık Veysel'e ait olan, daha sonra da birçok sanatçı tarafından gerek halk müzik olarak yorumlanan türkülerden biridir?

A) Zahidem
B) Kaleden kaleye
C) Mendlimde gül oya
D) Yüksek Yüksek tepelere
E) Uzun ince bir yoldayım
91-Aşağıdakilerden hangisi bireyin, içinden yaşadığı toplumsal standartların, değer yargılarını ve davranış şekillerini öğrenmesi süresince verieln addır?
A) Sosyalleşme
B) Bireyselleşme
C) Duygusal gelişim
D) Büyüme
E) Bişsel geşme

92-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ilkeleriinden biri değildir?

A) Ödülün önemli olması öğrenme isteğini arttırır.
B) Birikimlerini destekleyen bilgilerin öğrenilmesi daha kolaydır
C) Öğrenmelerin sık kullanılması unutmayı azaltır
D) Öğrenmenin kolay ya da zor olduğu bir yaş yoktur
E) Yanlış öğrenmeler, doğru öğrenmelere ket vurabilir. (memurlar.com)

93-Ergenlik dönemi için aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?
A) ergenliğin başlangıcında fiziksel, bilişsel ve psikolejik bir durgunluk yaratır.
B) Gelişim, yaşanan bölgenein ikliminden etkilenir.
C) Kızlar, erkeklerden daha önce buluğa girerler
D) Ergenli-ğin başlangıcında, hızlı fiziksel büyüme nedeniyle haraketler acemicedir.
E) Benmerkezci düşünce biçimi ergenlikte tekrar ortaya çıkar.
94-Eğitimin amacını, toplumsal değişme çercevesinde reform haraketleri gerçekleştirmek ve toplumu yeniden düzenlemek olarak gören sistematik eğitim felsefesi aşağıdakilerde hangisidir?
A) Esasi görüş
B) Hümanist görüş
C) Deneyci görüş
D) Klasik görüş
E) Yeniden inşacı görüş

95-18. yüzyılda eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuş olan J. J. Rousseau eğitimin, çocukların kendilerine özgü gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaztır.
J. J. Rousseau'nun bu yaklaşımı, hangi öğretim ilkesi üzerinde önemle durduğunu göstermektedir?

A) Öğrenme sosyal bir süreçtir.
B) Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar vardır.
C) Geçmiş öğrenmeler gelecektekileri kolaylaştırır
D) Yaşamın ilk yıllarında bireylerin gelişimi hızlıdır.
E) Öğrenme, somut kavramlarada soyut kavramlara doğru geçekleştirir.

96-Bireğitim felsefesi olan ilerlemecilik (progresivism), eğitiminin sürekli bir gelişme içinde olduğu vurgular.

Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik görüşünün temel ilkelerinden biri değildir?
A) Eğitim aktif olmalıdır.
B) Eğitim, çocuğunilgilerine göre olmalıdır.
C) Okul, yaşamın kendisi olmalıdır.
D) Öğretmenin görevi rehberlik etme olmalıdır.
E) Öğretmen merkezli yöntemler uygulanmalıdır,
97-Aşağıdakilerden hangisi okuldaki öğretme-öğrenme sürecinde öncelikle yerine getirme beklenen bir gören değildir?
A) Kazandırılacak davranışlara uygun öğretme durumlrı hazırlanması
B) Öğrencilerin kişisel-sosyal sorunlarına çözüm sorulması
C) Öğrencilerin öğretme durumlarıylaeştirmelirini saglanması
D) Öğrencilerin, öğrenme sırasında neleri nasıl yapacakları konusunda yardımcı olunması
E) Öğrenci davranışlarından doğru olanların .çalıştırılıp yanlış olanların düzeltilmesi
98-Öğretmenler tarihsel olylar, kültür, siyaset, ideoloji gibi konularında ders işlerken farklı görüşlere ve düşüncelere yer verseler de konulara yaklaşımları, ayrıntıları vurgulama biçimleri, hatta ders biçimleri onların kişisel görüşlerini ele verebilir.
Bu durum, öğretim sırasında yaşanan güçlüklerden hangisine bir örnektir?
A) Olgular arasındaki farklılıkları görmeme
B) Olguları açıklayamama
C) Yargıları yerleri gözleme dayandıramama
D) Farklı yorumlara yer vermeme
E) Nedensel ve yansız olmama
99-Okul bir taraftan içinde bulunduğu tpolumun koşullarından etkilenirken, diğer taraftan toplumu değiştirme sorumluluğu da taşır.
Aşağıdakilerden hangisi okulla toplum arasındaki bu ilişkiyi en doğru biçimde açıklamaktadır?

A) Okul, bireysel ve toplumsal gelişmenin merkezidir.
B) Okul bireyin gelişinimde rol olmayan en güçlü kaynaktır.
C) Toplum, okulu geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.
D) Toplum, okulun gelişmesine önemli bir katkı sağlamaz.
E) Okul ve toplumun birbiri üzerindeki etkileri sınırlıdır.

100-Bir baba dört yaşındaki çocuğuna sık sık sebze yemenin yaralılığından söz etmekte, ancak kendisi hiç sebze yememektedir.
Sosyal öğrenme kuramına göre, bu durumda çocuğun davranışlarının ne olacağı konusunda aşağıdaki tahminlerden hangisinin doğru çıkma olasılığı en yüksektir?
A) Sebze yemenin yaralarında söz edecek, ancak sebze yeme konusunda isteksiz olacaktır
B) Sebze yiyecek, ancak ancak sebze yemenin yaralı olduğna inanmayacaktır
C) Ne sebze yiyecek ne de sebze yemenin yaralarında söz edecek
D) Sebze yemenin yaralarını bildiği için ara sıra sebze yiyecek
E) Sebze yemenin yaralı olduğuna inanacak ve babasına sebze yemesi için zorlayacak
101. İyi bir sporcu olabilmek için eğitime çok erken yaşlarda başlanılması gerektiğini düşünen bir baba, üç yaşındaki oğluna yerde zıplayan küçük bir topu yakalamayı öğretmeye çalışır. Ancak, bütün çabalarına rağmen çocuğa topu tutabilmesi için gerekli olan hareketleri öğretmeyi başaramaz.
Çocuğun topu yakalayabilmek için gerekli olan hareketleri öğrenememesinin stemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Babanın uygun bir öğretme yöntemi kullanamaması
B) Çocuğun güdülenme düzeylerinin çok düşük olması
C) Çocuğun yeterli olgunlaşma düzeyine ulaşmamamış olması
D) Çocuğun top oynamaktan hoşlanmaması
E) Çocuğun top oynama konusunda yeteneksiz olması

102. Eğitimci ve psikologların büyük çoğunluğu beklenmedik davranışlarının kontrol edilmesinde cezanın kullanılmasına karşı çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi karşı çıkışın nedenlerinden biri değildir?
A) Ceza, istenmedik davranışları sadece geçici bir süre için bastırabilir.
B) Ceza ortadan kalktığında, istenmedik davranışların tekrarlanma olasılığı azalır.
C) Ceza uygulayan kişi, çocuk için davranışları taklit edilecek bir model oluşturabilir.
D) Cezanın, çocukta negatif duygular oluşturma tehlikesi vardır.
E) Ceza, bazı durumlarda çocuğun davranışlarını pekiştirici bir işlev görebilir.

103. Kendine ödül olarak çikolata verildiği için her sabah, yatağını hevesle toplayan bir çocuk bir süre sonra çikolata verilmeye devam edildiği halde yatağını toplamayı ihmal etmeye başlamıştır
Çocuğun yatağını toplamayı ihmal etmeye başlamasını aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Sönme
B) Alışma
C) Öğrenme
D) Karar Verme
E) Karşıt tepki geliştirme
104. Resmi bir daireye sigara ile giren bir birey duvarda bulunan “Sigara İçilmez” yazısını görünce sigarasını söndürür.
A) Koşulsuz
B) Pekiştirici
C) Koşullu
D) Ayırt edici
E) Uyandırıcı
105. Beyaz Önlüklü bir hemşirenin kendisine iğne yapmasından sonra üç yaşındaki Ali, beyaz önlük giyen kişilere karşı korku tepkisi vermeye başlamıştır. Ancak, karşısındaki beyaz önlüklü kişilerin canını yakan herhangi bir davranışta bulunmamaları sonucu, Ali’nin verdiği korku tepkisinin şiddeti giderek azalmış ve sonunda yok olmuştur.
Ali’nin verdiği korku tepkisinin giderek zayıflayıp sonuçta ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine örnektir.
A) Sönme
B) Uyma
C) Bastırma
D) Alışma
E) Özümseme
106. Annesinin kendisini beslerken sürekli biberonu göstererek “mama” demesi sonucunda biberona “mama” demeyi öğrenen bir bebek bir gün babasının elindeki su şişesini görünce “mama” demiştir.
Bebeğin su şişesine “mama” demesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Olumsuz aktarma
B) Kavram geliştirme
C) Bilişsel Öğrenme
D) Genişleme
E) Sınama yanılma
107. Bir bebeğin aşağıdaki davranışlarından hangisi öğrenme yoluyla kazanılmamıştır?
A) Annesi görünce kucağa alınmayı istemesi
B) Tanıdık birini görünce gülümsemesi
C) Biberonu görünce hareketlenmesi
D) El bezini görünce ağlaması
E) Avucunun içine dokunulduğunda parmaklarını kapaması

108. Öğrenmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Öğrenme süreci doğrudan doğruya gözlenebilir.
B) Öğrenme bir davranış değişikliği içerir
C) Öğrenme bir yaşantı sonucunda gerçekleşir
D) Öğrenme sonucu bazen istenmeyen davranışlar gerçekleşebilir
E) Öğrenme değişik yollarla gerçekleşebilir
109. Öğrenciliğinde küfretmeyi alışkanlık haline getiren çocukların bu davranışını fiziksel ya da sözel cezaya başvurmadan ortadan kaldırmak isteyen bir ana babanım kullanacağı en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küfrettiğinde sevdiği bir faaliyeti yapmasını bir süre yasaklamak
B) Küfretme davranışını olumsuz pekiştirmek
C) Küfrettiğinde gülmek
D) Küfretmenin uygun be doğru bir davranış olmadığını anlatmak
E) Küfretmeyen kardeşini ona örnek göstermek

110. Matematik ve fizik derslerinin sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, öğretmenine her türlü iki sınavdan da yüksek not almak istediğini ancak iki sınavın birden hazırlanmak için zamanının yetmeyeceğinden kaygı duyduğunu söyler. Öğretmen “matematiği iyi öğrenirsen fizik konularını düşündüğünden daha çabuk öğrenirsin” yanıtını verir.
Öğretmen bu yanıtı, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi dikkate alarak vermiştir?
A) Tam öğrenme
B) Kademeli yaklaşma
C) Davranışın şekillendirilmesi
D) Öğrenmenin …
E) Alışma
111. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında yetişen çocukların, bir önceki çağın çocuklarına göre pek çok beceriyi daha ustalıkla gerçekleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etken değildir?
A) Günümüz çocuklarının çok fazla uyaranla karşı karşıya kalmaları
B) Çocuklara sunulan eğitim fırsatlarında gelişmeler olması
C) Çocukların model alabilecekleri davranışların çeşitlenmesi
D) Ana babaların çocuk eğitimi konusunda daha çok bilgi sahibi olmaları
E) Çocukların zeka düzeylerinin kuşaktan kuşağa çok hızlı artması
112. Yedi yaşındaki Atakan oldukça güzel basketbol oynamakta, ancak aynı başarıyı ayakkabısını bağlarken gösterememektedir.
Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?
A) Atakan, gelişim genelden özele doğru olur ilkesiyle tutarlı gelişmektedir
B) Atakan, gelişim içten dışa doğru gerçekleşir ilkesiyle tutarlı gelişmektedir.
C) Atakan’ın gelişimi, gelişimin belirli bir sıra izlediği ilkesine uygun değildir.
D) Atakan basketbol oynamayı çok sevdiği için o konuda başarılı olmaktadır
E) Atakan’nın gelişimi yaşıtlarından geride kalmıştır.

113. Kendisi ve çevresi eğitmenlerin çocuğun davranışlarını belirlemesinde oynadığı role ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisi, modern gelişim psikologlarının arasında yaygın bir biçimde kabul görmemektedir?
A) Kalıtım bir çocuğun ne olacağı değil ne olabileceğini belirler
B) Çocukta hiçbir özellik uygun kalıtım ve çevre şartları olmadan oluşmaz.
C) Kalıtsal etkenler çocuğun davranışlarını belirlemede çevresel etkenlerden daha önemli bir rol oynar.
D) Çocuğun davranışlarını belirlemede kalıtım mı yoksa çevrenin mi daha önemli olduğunu belirlemek olanaklıdır
E) Çocuğun fiziksel davranışlarının bir kısmı kalıtım yoluyla belirlenir.

114. Birçok gelişim psikoloğu, gelişim süreci içinde bazı yeteneklerin kazanılması açısından kritik dönemlerin bulunduğunu belirli yetenekler için gerekli olan yaşantıları bu dönemlerde kazanamayan bir çocuğun ilgili yeteneğinin hiçbir zaman olması gereken düzeye ulaşamayacağını ileri sürmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerin olduğu görüşünü doğrulayan bir örnek olabilir?
A) İlköğretim yıllarında başarı düzeyi sınıf arkadaşlarının gerisinde olan Ali’nin başarı düzeyi lisede de ortalamanın altında kalmıştır.
B) Yedi yaşındayken başından geçen olumsuz bir olay sonrasında kekelemeye başlayan Hasan tüm çabalara rağmen kekeme kalmıştır.
C) Doğuştan hipermetrop olan ayşe’nin bu görme bozukluğu yaşla birlikte giderek artmıştır.
D) Ama olarak doğan, yedi yaşındayken gözleri ameliyatla tamamen açılan İlker’in görme yeteneği hiçbir zaman yaşıtlarının düzeyine ulaşmamıştır.
E) İlköğretimin ilk yıllarında Beden Eğimi dersinde başarısız olan Mehmet ergenlik döneminde jimnastik çalışmaya başlamış ve sonuçta jimnastik milli takımına seçilmiştir
115. Gelişim sürecinde duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkileri aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Duygular davranışların doğal sonucudur
B) Duygu, düşünce ve davranışlar birbirlerinden bağımsızdır
C) Bir bireyin düşüncelerini inceleyerek davranışlarını anlamak mümkündür
D) Düşünce ve davranışlar duygulardan bağımsızdır
E) Duygu, düşünce ve davranışlar karşılıklı olarak birbirlerini etkiler.
116. fiziksel olarak yaşıtı olan erkeklerden iti, sporda onlardan daha başarılı olan on iki yaşında bir kız çocuğunun ilerdeki fiziksel performansı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A) Lise yılları boyunca fiziksel performansta erkeklerden daha başarılı olmaya devam edeklerdir
B) Erkek çoıcuklarla aynı fiziksel performansı göstereceklerdir
C) Fiziksel olarak hem erkeklerden hemde yaşıtı kızlardan daha gelişmiş olacaktır.
D) Büyüdükçe erkeklere göre fiziksel üstünlüğünü kaybedecektir.
E) Kas gücü gerektirek etkinliklerde yaşıtı kızlardan daha az başarılı olacaklardır.
117. Oyun çocuklarında birçok özelliğin gerçekleşmesinde en etkili araçtır.
Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğa sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Enerjisini boşaltma fırsatı sağlama
B) Fiziki beceriler kazanmasını sağlama
C) Yetişkinler gibi düşünmesini sağlama
D) Yaşam için gerekli bazı rolleri öğrenmelerini sağlama
E) Başkalarıyla paylaşımı öğrenmesini sağlama

118. Çocuğun psikososyal gelişimi açısından akran gruplarının yerine getirdiği bazı işlevler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi akran gruplarının bu işlevleri arasında yer almaz?
A) Çocuk için yetişkinliğe dönük modeli oluşturmak.
B) Çocuğa kendisini başkalarıyla karşılaştırma fırsatı sağlamak
C) Çocuğun yeni beceriler kazanmasına yardımcı olma
D) Çocuğa bir gruba ait olduğu duygusunu kazandırma
E) Çocuğa grup içinde yaşanan kuralları öğretmek
119. Duvara kolunu çarpınca kendisine çarptığı için duvara vurulması gerektiğini düşünen çocuğun bu tutumu, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında yer alan hangi kavrama örnektir.?
A) Bireyin kendi bakış açısı ile başka bir bireyinki arasında ayrım yapmaması olarak tanımlanan benmerkezcilik
B) Bireyin düşünme, hatırlama ve problem çözmede kullandığı kendine özgü yaklaşım
C) Cansız nesnelere yaşam yükleme eğilimi olarak tanımlanan canlandırmacılık
D) Nesnelerin görünmediği zaman bile var olmayı sürdürdüğünü bilme olarak tanımlanan nesne devamlılığı
E) Bir nesnenin sayı yada miktar gibi özelliklerinin görünümlerindeki yeniden düzenlemelere karşın değişmeyeceğini bilme yeteneği olarak tanımlanan korunum.
120. Can iki yaşında her açıdan sağlıklı bir çocuktur.
Can’ın bulunduğu yaş döneminin özellikleri dikkate alındığında dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisini rahatlıkla yapabilmesi beklenir.
A) Gelecek zaman içeren cümleler kurma
B) Soru cümlesini yetişkin gibi kullanma
C) En az iki fikri birleşik cümleyle ifade etme
D) Dilbilgisi kurallarına uygun cümleler kurma
E) İki sözcüğü bir arada kullanarak konuşma.
121. Ali babasından kendisine yeni bir bisiklet almasını ister. Babası yeni bisikletlerin şu anda alamayacakları kadar pahalı olduğunu söyleyerek birlikte en uygun çözümü bulmalarını önerir.
Ali’nin babası çocuk yetiştirmeye ilişkin aşağıdaki ana baba tutumlarından hangisini sergilemektedir?
A) demokratik B) Otoriter C) Sorgulayıcı D) İzin verici E) Kontrol Edici
122. Öğrencilerin dinledikleri konuşmada ele alınan konuları öne sürülen varsayımları ve savları ayırt edebilmesi, konuşmada eksik kalan kısımları görebilmesi, konuşmanın yeterliliğini ve çıkarılan sonuçların uygunluğunu değerlendirebilmesi, hangi özelliğin geliştiğinin göstergesi olabilir?
A) Yaratıcılık
B) Demokratiklik
C) Örnek verme
D) Araştırma yapma
E) Eleştirel düşünme
123. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yaratıcı düşünme ve fikir belirtme becerilerinin gelişmesi için beyin fırtınası tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmenin göz önünde bulundurması gereken noktalarda biri değildir?
A) Tüm fikirlerin tahtaya yazılması
B) Mümkün olduğunca çok fikir üretilmesine fırsat verilmesi
C) Değerlendirmenin sona bırakılması
D) Rahat bir ortam yaratmak
E) Uygun olmayan fikirlerin anında eleştirilmesi
124 ve 125’inci soruları aşağıdaki örnek duruma göre, yanıtlayınız.
Türkçe dersinde “Sağlığımız ve Çevre” konusunu işleyecek olan bir öğretmen farklı yetenek ve kişilik özelliklerine sahip öğrencilerden 6 kişilik gruplar oluşturur. Gruplarla konuyla ilgili çalışma yaprakları dağıtır. Öğrenciler kendi aralarında çalışmalarına ilişkin mümkün olduğunca çok fikir ileri sürerler. Gruplar çalışma sonunda ileri sürülen farklı fikirler üzerinde konuşarak çalışmalarına son şeklini verirler.
124. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır?
A) Buluş yoluyla öğrenme
B) Çoklu zeka kuramı
C) İşbirliğine dayalı öğrenme
D) Tam öğrenme
E) Sunuş yoluyla öğrenme
125- Bu etkinlikte,
I- Beyin fırtınası
II- Örnek olay
III- Tartışma
IV- Benzetme
Yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır.
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
126. Aşağıdakilerden hangisi öğ

__________________

FORUMUMUZ VE LİNKLERİMİZ HERKESE AÇIK! BİZE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLER!

HER TÜRLÜ KONUDA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ!
FACEBOOK http://www.facebook.com/huseyincancalisan


LimeWire Çalışan Sorunsuz Sürüm Burada!

İnternet Download Manager 5.19 Full Crack % 100 Çalışıyor Denendi
TIKLA İNDİR!!

Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu