[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #20098  30-04-2010 18:56 GMT+2 saat  

ahmet


Admin


Tecrübe Puanı.: 93.6%
Ruh Hali: Mutlu
Mesaj 3761
Şehir: İstanbul
Ülke:
Meslek: Öğrenci
Yaş: 22
Facebook'ta Paylaş
Fen Ders Kitabının Tüm Ünitelerinin Öğretmen Kılavuz Kitabı !
Sayfa Sayfa Tüm Cevaplar!
Tek Link İndir!Download Link:
http://turbobit.net/laav2g28s2xt.html

sayfa 10
1- Hücre zarı
sitoplazma
çekirdek

2- Hücre zarı: hücreye şekil verir ve madde alışverişi sağalr.
Sitoplazma: yaşamsal olayları gerçekleştiren organelleri bulundurur.
Çekirdek: hücrenin yönetim merkezidir.

3- Çekirdektir. Kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıları bulundurur.

4- Evet. Büyüme ve üremeyi sağlamak için hücreler belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür.

5- Canlılarda büyüme mitoz bölünme ile gerçekleşir

6- Üreme ile

Sayfa 12
Boşluğa yazın.Mitoz, tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.
Çekirdek bölünmesiyle başlayan mitoz, birbirini takip eden farklı evrelerden geçer. Mitoz, bölünmede ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninkiyle aynıdır.

Sayfa 14
5. etkinlik
yedinci çıkışa ulaşıyor.

sayfa 15
İlk boşluğa:
Çünkü bezelyelerde mor çiçek renginin görülme olasılığı beyaz çiçek rengine göre daha fazladır

ikinci boşluğa:
oluşan çiçeklerin üçü mor biri beyaz renki olmuştur. Çaprazlanan çiçekler mor renkli olmalarına rağmen genetik yapılarında beyaz çiçeklere sahip olma özelliği de taşımaktadır

sayfa 17
8. etkinlik
1-
sağdaki ilk yaşıyıcı yazan yuvarlağa Aa
Sol alltaki yuvarlağa orak hücreli anemi hastası yazana aa
onun sağındakine aa
onun sağındakinin altına taşıyıcı yazın

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.
sağdaki şemaya geçtik
üstteki sağlıklıya AA yazın
sağındaki aa yazan yuvarlağın yanına orak hücreli anemi hastası yazın.
onun altındaki en sağdaki yuvarlaya Aa altına da taşıyıcı yazın
onun solundaki karenin altına taşıyıcı yazın.
onun solundaki yuvarlağa Aa yazın

alttaki üç şekil kaldı. Biri kare biri yuvarlak biri de kare
Mertin altına aa orak hücreli anemi hastası yazın.
onun sağındakine Aa yazın
onun sağındaki kareye AA yazın

2-
a)
Boşluğa yazın
 I. Durum
Baba x Anne
 kk       KK
--------       --------
             ---

Kk     KK     Kk     Kk

%50 kulak memesi ayrık
%50 kulak memesiyapışık
huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır

b)
I. Durumda kulak memesinin yapışık olma olasılığı yüzde 0'dır
II.Durumda kulak memsinin yapışık olma olasılığı yüzde elli'dir.

sayfa 18
a) Hemefili, orak hücreli anemi, renk körlüğü, Down sendromu genetik hastalıklara örnek verilebilir. Genetik hastalıklar bir dölden diğerine aktarılır.

b)Genetik bir hastalıktır. Çünkü hastalık üremeyle diğer döllere aktarılabilir.

sayfa 19
Genetik hastalıkların nedenleri nelerdir? yazan yere:
Kromozom sayılarında eksiklik veya fazlalık olması yada genlerdeki değişimler.

sayfa 20
sayısı yarıya iner: Kromozom
Hücre bölünmesi sağlar: Büyüme
                                          Üreme

Üreme ayrılır:
Eşeyli Üreme
Eşeyli Üreme ile olur:
Mayoz

Sayfa 21:
a)
2n=46 kromozom sayısına sahip anne ve babanın mayoz sonucunda oluşan üreme hücrelerinin kromozom sayısı
yarıya indiği için n=23 olur.

b)
Mayoz sırasında homolog kromozomlar
yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılırr.
Kromozomlar arasında parça değişimi olur.
Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek
kutuplara doğru çekilir. Kromozom sayısı
“2n” olan ana hücreden, kromozom sayısı
“n” olan iki yavru hücre oluşur ve birinci
mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise
mitoza benzer. İkinci mayozda “n” sayıda
kromozom sayısına sahip her bir hücreden
aynı kromozom sayısına sahip iki yavru
hücre oluşur. Böylece mayoz sonunda “n”
sayıda kromozom sayısına sahip dört
hücre oluşur. Mayoz sırasında gerçekleşen
parça değişimiyle genetik çeşitlilik
ortaya çıkar. Nesiller boyunca canlıların
kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.

sayfa 36
yönü
ağırlık
doğrultular
hareket
yoğunluk
cisim
bileşke
newton
dinamometre
yerçekimi
hacim
kuvvet

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.
Sayfa 37
3.Etkinlik
Taşın havadaki ağırlığı 1 N’dur. Bu cisim suya batırıldığında taşı bağladığımız
ipteki gerilme suyun uyguladığı kaldırma kuvveti nedeniyle 1 N’dan az olur.
Bu durumda, taş ve içerisinde su bulunan kovadan oluşan sistemin ağırlığı
1 N + 8 N = 9 N’dan az olur. Özetle, sistem sadece suyun taşa uyguladığı
kaldırma kuvveti kadar ağırlaşır.


sayfa 38
5.Etkinlik
çıkış 5.olacak
6.ETkinlik
Balonun sşağı doğru hareket etmesi için ağırlığının kaldırma kuvvetinden
büyük olması gerekir. Bunu sağlamak için balon ile havanın oluşturduğu
sistemin ortalama yoğunluğunu artırmak gerekir. Şöyle ki,
• Eğer balon ısıtmalı ise, balonun içerisindeki hava soğutulur.
• Helyum balonunda ise, balonun hacmi bir miktar küçültülür.sayfa 39
7.Etkinlik
(sırayla)
180/36=5 Batar
32/64=0,5 Yüzer
120/60=2 Batar
16/32=0,5 Yüzer

8. Etkinlik
Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması onun yoğunluğuna bağlıdır. Cismin kütlesine veya boşluklu yapıda olmayan hacmine bağlı değildir.

sayfa 40
10. Etkinlik
Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması o cismin kütlesine bağlı değildir. (cisme boşluklu yapı verilmemişse, hacmine de bağlı değildir)

sayfa 41
11. ETkinlik
(sırayla)
0,5 N
2 N
2,5 N
0,5 N
huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.

1- yeri değişen sıvının ağırlığına
2- kaldırma kuvveti, yeri değişen sıvının ağırlığı
3- cismin sudaki, kaldırma kuvveti

12. etkinlik
Hesaplanmas› gereken tek şey köprü üzerinde bulunacak suyun
ağırlığıdır. Çünkü sıvı içerisinde yüzen bir cisim kendi ağırlığına eşit sıvının yer değiştirmesini sağlar.

sayfa 42
ayakkabıda 1. numaralı durum
bıçaklı resimde 2 numaralı durum
horozda 2 numaralı durum
dozerde 1 numaralı durum
iğnede 1 numaralı durum

sayfa 43
14. Etkinlik
A)160N
B)1x1=1 m2
C)Prizmaların ağırlıkları birnirine eşit ancak yüzey alanları birbirinden farklıdır. Bu yüzden yüzey alanı küçük olan A bloğunun yere uyguladığı başınç daha büyüktür.
D)B,
E)Yere uygulanan kuvvet, blokların ağırlıklarının toplamı kadar olur. Yani 320 N'dur.
F)Bu durumda basıncı oluşturacak kuvvet 320 N olur. Bu kuvvetin yere uyguladığı basınç B bloğunun A bloğu üzerine konulması durumunda daha büyük olur.

Sayfa 45
19. ETkinlik
(sırayla)
Özkütle
Basınç
Balon
Derinlik
Ağırlık
Barometre
Molekül
Katılar
Şekline
Yoğunluk
Sıvı
Vakum
Yüzeyalanına
Newton
Genişliğine

46. ve 47 sayfanın cevapları
A bölümü

1.Y
2.Y
3.D
4.Y
5.Y
6.D

1.Bir sıvıda dibe batmış cisme bir kuvvet etki eder.Ancak bu kuvvet cismin yüzmesini sağlamaz.
2.Katı bir plastiğin yoğunluğu içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan küçük se yüzer.
4.Torricelli'dir.
5.Kaldırma kuvveti cismin sıvı içinde bulunduğu derinliğe bağlı değildir.

B bölümü

1.faktör değildir
2.küçüktür
3.demire
4.bağlı değildir
5.hacmiyle

C Bölümü
1)d
2)a
3)c
4)c
5)b
6)c
7)d
8)a
9)d
10)b

SAYFA 84

1. ETKİNLİK:
resimlerin altına sırasıyla yazın bu cümleleri

-uzayda ses duyulmaz
-ses kayıt odası olduğu için ses duyulur , sesi soğuyarak kaliteli kayıt yapılmasını sağlar
-ultrason odası, ultrason ses dalgalarıyla çalışıyor , görmemizi sağlıyor
-atık ve balıkların çıkarılmasında kullanılır. deniz dibinin haritasında çıkarılmasında
-megafon gibi aletler sesin bir doğrultuda yayılmasına yardımcı olur.
-ses en iyi katılarda iletilir ve ip yardımıyla basit bir telefon yapılabilir.

SAYFA 85

3. ETKİNLİK:
1)Dalganın derinliği:12 mm

4. ETKİNLİK:
1)....şiddetlidir.
2)....şiddetlidir.
3)...maymunun......şiddetlidir .
4)dozerin..... az şiddetlidir.

SAYFA 86

5. ETKİNLİK:

1)...incedir
2)kalındır
3)yan flütten.....kalındır.
4)kadın.... erkek


6. ETKİNLİK:
1)-ses dalgalarını toplar
2)ses dalgalarını kulak zarına iletir.
3)kulak zarı şiddetli sesle yırtılabilceği için

SAYFA 87

7. ETKİNLİK:

a) ilk başta jeneratörle 20 hertz verilir. buna göre 20 hertzde kimin duyduğunu tespit eder.daha sonra sesi arttırarak kimin ne kadar duyduğunu tespit etmiş

b)- bütün kişilere aynı ortamda teste tabir tutmalıdır...
-teste katılan kişinin bir hastalığının olmaması lazım..
- hastalıktan dolayı işitme problemine sahip olmaması gerekir...

c)Hz

d)-Selin
-Sabri
-Selin

e)ortam ve hastalık

Sayfa 88

8. ETKİNLİK:

1 => d
2 => ç
3 =>c
4 =>b
5 =>a


8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Çözümleri, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 3. ünite cevapları, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 4. ünite cevapları, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 2. ünite cevapları, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevap anahtarı, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 4. ünite, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları indir, 8. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı öğretmen kılavuz kitabı, 8. sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı, 8. sınıf fen ve teknoloji öğrenci çalışma kitabı cevapları, 8. sınıf fen ve teknoloji öğretmen kitabı, 8. sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı indir, fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf sayfa 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159, bütün sayfalar, tüm etkinlikler

Bu mesaj ahmet tarafından düzenlendi (20-01-2013 19:26 GMT+2 saat, ago)
__________________
Ahmet Emin ÇALIŞAN
ahmet@huzuristan.com
> www.twitter.com/ahmetcalisan <
Uploaded.To Referans:
http://ul.to/ref/2119597
Turbobit Referans:
> TIKLA <
Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #20755  19-06-2010 15:13 GMT+2 saat  

ThéWéN0ooM


Genel Moderatör


Tecrübe Puanı.: 60.4%
Ruh Hali: Neutral
Mesaj 711
Şehir: İstanbuL
Ülke:
Meslek: Mt2~Pwp (=
Yaş: 21
Facebook'ta Paylaş
abohhhvvv terbiyesiz bırakda okuLda yapsınlar etkinLiklLeri x)

__________________
En qunceL M2 HiLeLeriyLe karsinizda oLamaya caLisicaqim :D


Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #20757  19-06-2010 15:14 GMT+2 saat  

ahmet


Admin


Tecrübe Puanı.: 93.6%
Ruh Hali: Mutlu
Mesaj 3761
Şehir: İstanbul
Ülke:
Meslek: Öğrenci
Yaş: 22
Facebook'ta Paylaş
sadece yardımcı olmak amaçlı

__________________
Ahmet Emin ÇALIŞAN
ahmet@huzuristan.com
> www.twitter.com/ahmetcalisan <
Uploaded.To Referans:
http://ul.to/ref/2119597
Turbobit Referans:
> TIKLA <
Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #21712  13-08-2010 13:09 GMT+2 saat  

filz.erbl


Huzuristan Üyesi


Tecrübe Puanı.: 11.6%
Ruh Hali: Neutral
Mesaj 64
Şehir:
Ülke:
Meslek:
Yaş: 26
Facebook'ta Paylaş
Paylaşım için saol…

__________________
Gender_Bayan Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #22167  03-11-2010 16:45 GMT+2 saat  

betülhk


Huzuristan Üyesi


Tecrübe Puanı.: 0.2%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 1
Şehir:
Ülke:
Meslek: öğrenci(maleseff)
Yaş:
Facebook'ta Paylaş
ya nie sayfa 24ü falan veermediniz!!!!!!

__________________
Gender_Bayan Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #22171  04-11-2010 15:02 GMT+2 saat  

ahmet


Admin


Tecrübe Puanı.: 93.6%
Ruh Hali: Mutlu
Mesaj 3761
Şehir: İstanbul
Ülke:
Meslek: Öğrenci
Yaş: 22
Facebook'ta Paylaş
Diğer Sayfalara Kılavuz Kitabından Bakabilirsiniz

__________________
Ahmet Emin ÇALIŞAN
ahmet@huzuristan.com
> www.twitter.com/ahmetcalisan <
Uploaded.To Referans:
http://ul.to/ref/2119597
Turbobit Referans:
> TIKLA <
Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #22277  26-11-2010 18:45 GMT+2 saat  

NesLy.o97


Huzuristan Üyesi


Tecrübe Puanı.: 0.2%
Ruh Hali: Mutlu
Mesaj 1
Şehir: kocaeLi
Ülke:
Meslek:
Yaş: 20
Facebook'ta Paylaş
saoLuuN..

__________________
~']['0[\]ß!K ]-[@[\]~
Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #23056  19-03-2011 17:34 GMT+2 saat  

baskhan123


Huzuristan Üyesi


Tecrübe Puanı.: 0.2%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 1
Şehir: ordu
Ülke:
Meslek: öğrenci
Yaş:
Facebook'ta Paylaş
ya bunun hotfile ve file serve linklerini lütfen koyarmısınız diğer linkler engellenmiş

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu   

Yazar Mesaj   #23074  20-03-2011 13:48 GMT+2 saat  

ahmet


Admin


Tecrübe Puanı.: 93.6%
Ruh Hali: Mutlu
Mesaj 3761
Şehir: İstanbul
Ülke:
Meslek: Öğrenci
Yaş: 22
Facebook'ta Paylaş
Alıntı
baskhan123 :
ya bunun hotfile ve file serve linklerini lütfen koyarmısınız diğer linkler engellenmişLinkler değiştirildi.

__________________
Ahmet Emin ÇALIŞAN
ahmet@huzuristan.com
> www.twitter.com/ahmetcalisan <
Uploaded.To Referans:
http://ul.to/ref/2119597
Turbobit Referans:
> TIKLA <
Kullanıcın Sayfasını Ziyaret Et Gender_Bay Çevirimiçi durumu