SEÇSİS Nedir? Nasıl Girilir?

SEÇSİS e-devlet’in en önemli projelerinden biridir. SEÇSİS nasıl kullanılır ve SEÇSİS nasıl kullanılır sorusunun cevabınız sizlerle paylaşıyoruz.

Yüksek Seçim Kırılı Başkanlığı’nın olan Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) projesi, seçimle ilgili her türlü verilere ve belgelere ulaşılabilen, aynı zamanda güvenli şekilde saklanabilen bir bilgi sistemidir. Seçimin elektronik hale geçişinin temelini oluşturan bir projedir. SEÇSİS ülke nüfusumuzun %70’ini ilgilendiren önemli bir projedir biridir.
Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS Projesi yazılımı Java programlama dili ile web tabanlı olarak HAVELSAN A.Ş. mühendisleri ile Kurumumuzun uzman personelinin ortak çalışması sonucu 11 ayda hazırlanan özgün bir yazılım olup Oracle veri tabanı üzerinde çalışmaktadır.

SEÇSİS’in amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

Yasalara uygun olarak seçmenlerin eksiksiz belirlenmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay, hızlı oy vermesini sağlanması olan SEÇSİS, aynı zamanda seçimin çabuk sonuçlanması, itirazların en aza indirilmesi, vatandaşların siyasal haklarını kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli bilginin bilgisayar ortamında doğru bir şekilde saklanması.

SEÇSİS ile seçim sonuçları tüm ilçelerden güvenli ortamda merkeze aktarılıyor ve internet üzerinden anında izlenebiliyor. SEÇSİS Bilişim Sistemi son derece güvenlidir. Yüksek Seçim Kurulu sitesinin bilgileri ile ayrı serverlarda tutulmaktadır. Aynı bilgiler www.ysk.gov.tr adresinde de yayımlanmaktadır. SEÇSİS birincilik ödülü alan bir projedir, SEÇSİS, 2007 tarihinde de 5. eTR ödüllerinden olan “Kamudan Vatandaşa eHizmetler” kategorisinde birincilik ödülüne de değer görüldü.

SEÇSİS’in birçok yararı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

SEÇSİS’in Yararları

-Seçmenler, T.C. Kimlik Numarası ile kayıt altında tutularak mükerrer oy kullanımı önlenmiştir.

-Yasa değişikliği ile parmak boyama işlemi ortadan kalkmıştır.

-Yurt İçi Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini “www.ysk.gov.tr” internet sitesindeki Yurt İçi Seçmen Sorgulama ekranı üzerinden takip edebilme olanağı sağlamıştır.

-Yasa değişikliği ile seçmen olup, yurt dışında yaşayan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü” oluşturulmuş ve “www.ysk.gov.tr” sitesinde bulunan Yurt Dışı Seçmen Sorgulama ekranını kullanarak, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını takip edebilmeleri sağladı.

-Sandık seçmen listelerinin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin, seçmen bilgi kağıtlarının, çok hızlı bir şekilde ilçe seçim kurullarınca alınması sağlamıştır.

-Birleşik oy pusulası dışında hiçbir form matbaada bastırılmadığından matbaa ve nakliye masrafları azaltılmıştır.

-Seçmenler, oy verecekleri sandıklara, belirlenen kriterlere göre çok hızlı bir şekilde dağıtılmaktadır.

-Sandık sonuç tutanaklarındaki bilgiler, tüm ilçe seçim kurullarındaki istemci bilgisayarlardan girilerek anında Merkez’de toplandığı için seçim sonuçları çok hızlı bir şekilde alınabilmekte, hazırlanan görsel bir ekranda il seçim kurullarında, adetsel ve oransal olarak TV ve basın kuruluşları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

-Her türlü işlemin geriye yönelik kaydı tutulmaktadır. Çalışanlar, yetkileri düzeyinde işlem yapabilmektedir.

SEÇSİS’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.ysk.gov.tr/ysk/ic_Sayfa_Secsis.html

secsis-nedir-nasil-girilir

Bir Cevap Yazın