Değerli Konut Vergisi Nedir?

5 Aralık 2019’da meclisten geçen ve 7 Aralık’ta onaylanıp hemen yürürlüğe girmiş olan bir vergidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen maddelerle birlikte getirilmiş bir vergidir ve hemen uygulanmaya başlanılmıştır. 2020 Ocak ayı başında Söz konusu verginin hükumet tarafından yeniden düzenlenme isteği geldiği ve muhalefet partilerinin de görüşleri alınarak yeniden düzenleneceği ve yeniden Meclis’e sunulacağı haberleri gelmiştir.

degerli konut vergisi nedir

Türkiye’de bulunan ve mesken amaçlı taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlar değerli konut vergisine tabi tutulmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5 milyon TL ve üzeri olan (bu tutar dahil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilmekte ve tebliğ edilmektedir. Yani kısaca değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan evler Değerli Konut Vergisi’ne tabi tutulmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir