Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti: Gayrimenkul Sektöründeki İki Önemli Kavram

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir yapı üzerinde, bağımsız bölümlerin tapuda kaydedilerek, bölümler arasında maliklerin paylarının belirlendiği hukuki bir durumdur. Kat irtifakı, yapı tamamlanıp kullanma izni alındığında kat mülkiyetine dönüşür. Bu süreçte, yapı sahibinin izni olmadan bağımsız bölümleri kullanamazsınız.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, yapı kullanma izni alınmış ve tapuda bağımsız bölümler üzerinde tesis edilmiş olan mülkiyet hakkıdır. Kat mülkiyetine dönüşen yapıda, bağımsız bölümler üzerindeki hak sahibi, tapuda kayıtlı olan payı oranında mülkiyet hakkına sahip olur ve buna göre tapuda kayıt işlemleri yapılır.

Kat Mülkiyeti Ne Demek?

Kat mülkiyeti, gayrimenkul üzerindeki bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet hakkına tabi olmasını ifade eder. Bu durum, bağımsız bölüm sahiplerinin, ortak alanlar ve yapı üzerinde payları oranında hak sahibi olmalarını sağlar.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Hukuki Durum

Kat irtifakı, yapı tamamlanmamışken, kat mülkiyeti ise yapı tamamlandıktan sonra oluşan mülkiyet hakkıdır.

Tapu Kaydı

Kat irtifakı döneminde tapuda bağımsız bölümler üzerinde kayıt işlemi yapılırken, kat mülkiyeti döneminde bu kayıtlar güncellenir ve mülkiyet hakkı belirtilir.

Yapılan İşlemler

Kat irtifakı sürecinde, yapı tamamlanmadığı için bağımsız bölümler üzerinde kullanım hakkı bulunmazken; kat mülkiyeti döneminde bağımsız bölümler üzerinde kullanım, kiraya verme ve satma gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

İmar Mevzuatı

Kat irtifakı, yapı tamamlanmadan önce imar mevzuatına göre düzenlenirken, kat mülkiyeti yapı tamamlandıktan sonra imar mevzuatına uygun olarak düzenlenir.

Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Dönüşmesi

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni

Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüşmesi için, öncelikle yapı ruhsatı alınmalı ve yapı kullanma izni verilmelidir. Bu belgeler, belediyeler tarafından düzenlenir ve yapı denetim firmaları tarafından onaylanır.

Yönetim Planı

Kat mülkiyetine geçiş sürecinde, yönetim planı hazırlanarak, bağımsız bölüm sahiplerinin hak ve yükümlülükleri belirlenir. Yönetim planı, kat malikleri tarafından onaylanmalı ve tapu müdürlüğüne sunulmalıdır.

Paylaşma ve Yapı Denetim Belgesi

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte, paylaşma ve yapı denetim belgesi düzenlenmelidir. Bu belge, yapı denetim firması tarafından düzenlenir ve belediyeye sunulur.

Kat Mülkiyeti ve Ortak Alanlar

Kat mülkiyeti durumunda, bağımsız bölüm sahipleri, ortak alanlar ve yapı üzerinde payları oranında hak sahibi olurlar. Ortak alanlar, binanın merdivenleri, asansörleri, bahçesi, otoparkı gibi kullanım alanlarını içerir. Bu alanların bakımı ve yönetimi, kat malikleri tarafından ortaklaşa yapılır ve giderler payları oranında paylaşılır.

Kat Mülkiyetinin İptali ve Değiştirilmesi

Kat mülkiyetinin iptali veya değiştirilmesi, kat maliklerinin ortak kararı ile gerçekleştirilebilir. İptal durumunda, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı ortadan kalkar ve yapı eski durumuna döner. Değiştirme durumunda ise, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı yeniden düzenlenir ve tapu müdürlüğüne sunulur.

Kat irtifakının sona ermesi ile ilgili detaylı bilgi ve yasal düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yayınlanan Madde 48 belgesinde inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, gayrimenkul sektöründe kullanılan iki önemli kavramdır. Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir yapı üzerinde bağımsız bölümlerin tapuda kaydedilerek paylaşılmasını sağlarken, kat mülkiyeti tamamlanmış yapıda bağımsız bölümler üzerinde mülkiyet hakkını ifade eder. Bu iki kavram arasındaki farkları bilmek, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde daha doğru kararlar vermenizi sağlayacaktır.

Daha fazla konu ve içerik için, Huzuristan ana sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki en temel fark nedir? 

  Kat irtifakı, yapı tamamlanmamışken oluşan bir mülkiyet türüyken, kat mülkiyeti tamamlanmış yapı üzerinde bağımsız bölümler için geçerli olan mülkiyet hakkıdır.

 2. Kat irtifakı sürecinde bağımsız bölümleri kullanabilir miyim? 

  Hayır, kat irtifakı sürecinde yapı tamamlanmadığı için bağımsız bölümler üzerinde kullanım hakkı bulunmaz.

 3. Kat mülkiyetine geçiş için hangi belgeler gereklidir? 

  Kat mülkiyetine geçiş için yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yönetim planı ve yapı denetim belgesi gibi belgeler gereklidir.

 4. Ortak alanlar nelerdir ve yönetimi nasıl olur? 

  Ortak alanlar, binanın merdivenleri, asansörleri, bahçesi ve otoparkı gibi kullanım alanlarını içerir. Bu alanların yönetimi ve bakımı, kat malikleri tarafından ortaklaşa yapılır ve giderler payları oranında paylaşılır.

 5. Kat mülkiyeti iptal edilebilir mi? 

  Evet, kat mülkiyetinin iptali veya değiştirilmesi, kat maliklerinin ortak kararı ile gerçekleştirilebilir. İptal durumunda bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı ortadan kalkar ve yapı eski durumuna döner.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir