Türk Dili’nin Başkenti: Karaman

Karaman Orta Anadolu’dan Taşeli Toroslarına uzanan bereketli bir coğrafyada yer alır. Karaman her şeyden önce, en az 10-12 bin yıllık insanlık bilgisine sahip.

Avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan; yerleşmeyi, tarımı ve evcilleştirmeyi gerçekleştiren ilk insan toplulukları burada da yaşamış. Hititler başta olmak üzere Frigler, Lidyalılar, Helenler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar içinde zaman içinde çeşitli izler bırakmışlardır.

Hristiyanlığın erken dönem mimarisinin ender örnekleri Karaman-Binbirkilise’de ortaya çıkar. Karadağ’da bulunan Binbirkilise, nuh’un gemisi biçiminde yapılmış ilk kilise örneklerini barındırıyor. Karaman-Mut yolu üzerinde bulunan Alahan Manastırı ise sonradan İstanbul Ayasofya kilisesinde görülen “Kubbeli bazilika” fikrinin ilk oluştuğu merkezdir.

Anadolu Selçukluları döneminde Türk boyları Anadolu’yu yurt edinir ve İslam’ın yeni yorumları oluşur. Nitekim Mevlana ailesi önce Karaman’a yerleşir. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin gençlik yılları Karaman’da geçer.

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu-Türk tarihinin de önemli bir kesitidir. Karaman Beyliği’nin toprakları bir dönem çok genişler ve “İklim-i Karaman” olarak anılır. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Arapça ve Farsça’nın yaygınlaştığı bir dönemde, Selçuklu başkenti Konya’yı ele geçirir ve Türk dilini “devlet dili” yapan ünlü fermanı yayınlar. Tarih 13 Mayis 1277’dir.

Aynı tarihte, Yunus Emre yaklaşık olarak 37 yaşındadır. Pek çok tarihi belgede Yunus Emre’nin Karaman’lı olduğu belirtilmektedir. Hem derin tasavvufi düşünceleri hem de Türkçe’nin en büyük ozanı olan Yunus Emre’yi insanlık tarihine Karaman armağan eder. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin önemli eserine sahip Karaman’da konut mimarlığının da çeşitli ve seçkin örnekleri yer almaktadır.

Karaman bugün kendisi için yeni bir gelecek kuruyor. Tarımsal üretim modern yöntemlerle geliştiriyor. Tarıma dayalı sanayi ise oldukça gelişmiş ve ihracat yeteneği yüksektir. Bu nedenle Karaman, tarihin derin kökleri ile çağdaş dünyanın atılımlarını buluşturmuş özel bir ildir.

karaman-merkez

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir